Distriktsopprør mot ny region

Det er stor motstand i Arbeiderpartiet mot å slå sammen Telemark og Vestfold til en ny region. Motstanden er spesielt stor i distriktene.

Fylkestinget i Telemark, møte i Bø

STOR MOTSTAND: Det er tvilsomt om en fylkessammenslåing mellom Telemark og Vestfold vil få så mange stemmer fra alle delene av Arbeiderpartiet i Telemark.

Foto: Anne Lognvik / NRK

Odd Martin Landstad

Odd Martin Landstad i Tinn Ap frykter Ap i Grenland kan få gjennomslag.

Foto: Ken W. Wilhelmsen / NRK

I Tinn Ap er leder Odd Martin Landstad klar på de ikke ønsker en slik region velkommen.

– Tinn Arbeiderparti er imot slike sammenslåinger, for vi føler distriktene blir taper. For oss blir det helt feil.

Han mener en ny region med administrasjonene lagt til Tønsberg og Skien vil føre til at avstandene til de som styrer blir for langt unna.

– Favoriserer de store byene

– Vi kommer altfor langt unna det sentrale, og da føler vi at det bare er Grenland, Tønsberg og de store byene som er favorisert. Vi ville føle oss tilsidesatt.

Erik Skjervagen (Ap)

Erik Skjervagen i Fyresdal, som også er varamedlem i styret i Arbeiderpartiet, tror ikke på flertall for intensjonsavtalen i fylkestinget.

Foto: Grete Ingebjørg Berge / NRK

Også i Fyresdal Arbeiderparti er de mot intensjonsavtalen om en ny region med Telemark og Vestfold. Nestleder i Fyresdal Arbeiderparti, Erik Skjervagen, tror motstanden er stor blant arbeiderpartilaga i Vest-Telemark.

Vi synes ikke dette er noen god ide i det hele tatt. Vestfold og Telemark er en dårlig kombinasjon. Det måtte ha vært andre konstellasjoner dersom det skulle vært interessant.

Frykter Grenland sier ja

Men selv om det er stor motstand blant Arbeiderpartiene i distriktene, frykter Odd Martin Landstad i Tinn at stemninga er en annen nedover i fylket.

– Nedover i Grenland er det enklere. Der er de tettere på hverandre, og jeg forstår at det blir enklere for de. For oss i distriktene, blir vi enda mer tilsidesatt til fordel for de større områdene.

Går imot anfassdeponi

Leder i Telemark Arbeiderpartiet, Terje Aasland, mener skagerakregionen blir for liten.

Foto: Thor Øistein eriksen / NRK

Styret i Telemark Arbeiderparti har også behandlet intensjonsavtalen, uten å komme fram til et vedtak. Leder i fylkespartiet, Terje Aasland, sier saken nå kommer opp i representantskapet.

– Det er ulike meninger nok om dette. Men jeg tror nok de fleste tenker at dersom vi skal gå bort fra Telemark fylke som folkevalgt nivå, ville det være en fordel at den regionen var litt større enn bare Vestfold og Telemark.

Aller helst ville han hatt en storregion med Buskerud, Vestfold, Telemark og begge agderfylkene, men den avgjørelsen mener han må tas i Stortinget.