NRK Meny
Normal

Dette kan bli lov i verneområder

KRAGERØ (NRK): Regjeringen vil tillate vannskuterkjøring i to nye nasjonalparker. Lokale myndigheter reagerer og føler seg ført bak lyset.

Vannscooter

OMSTRIDT KJØRETØY: Regjeringen mener det bør være tillatt å kjøre vannskuter i nasjonalparker.

Foto: Bøe, Torstein / NTB scanpix

Forrige uke ble det klart at Sørlandets kystperler blir Nasjonalparker. Det betyr et vern av området for å ta vare på viktige naturverdier.

Skuffelsen var derfor stort da varaordfører i Kragerø, Charlotte Therkelsen Sætersdal i partiet Rødt, fant ut at regjeringen vil tillate vannskuterkjøring i nasjonalparken.

– Fremmer partipolitiske synspunkter

Jeg synes jo ikke det skal være mulig å ferdes med vannskuter noe sted, først og fremst. Så synes jeg det er lite forenlig med vern av dyreliv og naturområder at folk skal få lov til å farte rundt i 35 knop ute i skjærgården vår, sier hun.

Varaordfører Charlotte Therkelsen Sætersdal i Kragerø

MISFORNØYD: Varaordfører i Kragerø, Charlotte Therkelsen Sætersdal, reagerer på at det ikke er lagt inn et eget forbud mot vannskuterkjøring i nasjonalparken.

Foto: Jannicke Møller Andersen / NRK

Da kommunen behandlet saken, som da kom fra direktoratet, lå det inne et eget forbud mot vannskuterkjøring i nasjonalparken. Varaordføreren reagerer derfor på et det plutselig ble fjernet.

– Jeg synes det er drøyt at man bruker en nasjonalparkforskrift til å fremme partipolitiske synspunkter, fortsetter hun.

Hun reagerer også på at kommunen ikke har blitt informert om endringen, da det i vedtaket lokalt lå en forutsetning om at eventuelle endringer skulle varsles dem.

– Lokal beslutning

Statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Lars Andreas Lunde fra Høyre, sier kommunen har blitt informert muntlig om endringen på forhånd og at de selv kan lage forbud mot vannskuterkjøring dersom de ønsker det.

– Regjeringen har sagt at vi ønsker å oppheve den sentrale forskriften når det gjelder bruk av vannskuter. Vi mener dette bør avgjøres lokalt. Vi mener kommunen selv bør beslutte om man ønsker et forbud eller ikke, sier han.

Lars Andreas Lunde

LOKAL BESLUTNING: Statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Lars Andreas Lunde, mener det bør være opp til lokale myndigheter å avgjøre hvorvidt det skal være lov med vannskuterkjøring i nasjonalparker.

Foto: Erlend Kjernli

– Men dersom de ønsker å tillate det er det helt greit for dere?

– Ja, det er en lokal beslutning, sier han.

– Uproblematisk

Daglig leder i Hove drift- og utviklingsselskap i Arendal og Frp-politiker Terje Stalleland ser ingen grunnlag for å forby vannskutere i verneområdene.

– Jeg synes vannskuter bør behandles likt som motorbåt. Jeg ser ingen fare for verneverdiene i Raet nasjonalpark om vannskuter tillates, sier han.

Han innser at det kan bli mer støy og høyere fart.

– Ikke i tråd med hensikten

Naturvernrådgiver, Martin Eggen, i Norsk Ornitologisk Forening, rister på hodet over at det ikke er lagt inn et eget forbud i nasjonalparken. I andre nasjonalparker eksisterer det et slikt forbud og han mener det er opplagt at verneområder må ta hensyn til påvirkningsfaktorer som vannskutere.

– Vi synes det er sterkt beklagelig hvis det i framtida skal være lov å kjøre vannskuter i et verneområde som er opprettet for å ta var på et økosystem og de truede artene som finnes der, sier han og fortsetter.

– Det er veldig uheldig. Det er ikke i tråd med hensikten av opprettelsen av nasjonalparken. Dette er en betydelig negativ faktor for alle dem som lever der, sier han.

 • Ankar Bolkesjø-saka

  Varden skriv at eigarane av Bolkesjø hotell ankar dommen, der tingretten frifann staten på alle punkt. UDI ville bruke det nedlagde Bolkesjø hotell som asylmottak, men mottaket vart aldri opna. Eigarane meiner UDI ikkje har oppfylt avtalevilkåra.

  Bolkesjø Hotell
  Foto: Anne Lognvik / NRK
 • 50 km/t over Breviksbrua

  Før påske blir fartsgrensa sett ned på Breviksbrua for å redusere trafikkstøy. Grensa blir sett ned frå 60 til 50 kilometer i timen. Statens vegvesen tilrår lokalkjende i Grenland å køyre alternative ruter i staden for E18 om det er praktisk mogleg.

  Breviksbrua
  Foto: Statens vegvesen
 • Tilrår å fråtre verv

  Fylkessekretær i Arbeidarpartiet, Odin Adelsten Bohmann, seier dei tilrår Magnus Straume å tre frå verva sine midlertidig medan han er under etterforsking av politiet. Straume vil ikkje følge rådet frå partikontoret. – Eg er sikker på at saka vert henlagt, og eg vil fortsette som gruppeleiar, seier han.

 • Støttekontakt meldt til politiet

  Tidlegare fagforeiningsleiar, Magnus Straume, er meldt til politiet for å ha lurt til seg pengar frå ein person han var støttekontakt for. Ifølgje Drangedalsposten skal det dreie seg om nesten 100.000 kroner. Magnus Straume seier til NRK at han tek fullstendig avstand frå desse påstandane, og at han førebels ikkje har blitt avhøyrd av politiet. – Eg står fram i denne saka for at andre støttekontaktar i Drangedal ikkje skal bli mistenkte, seier Straume.