Normal

Dette er Høyres nyeste lokallag

Helt siden 1995 har det vært umulig for innbyggerne i Fyresdal å stemme på partiet, det snur nå.

Fyresdal Høyre

Disse skal prøve å sanke stemmer for Høyre i Fyresdal. Fra venstre Tor Bendik Midtgarden, Rob Saly, Stortingsrepresentant Solveig Abrahamsen, Tore Lotsberg, Frøydis Mjaaland og Lars Erig Gangsei.

Foto: Fyresdal Høyre

For i går kveld med Fyresdal Høyre reetablert. Det nye styret består av:

  • Leder: Tor Bendik Midtgarden
  • Nestleder: Rob Saly
  • Kasserer: Frøydis Mjaaland
  • Sekretær: Lars Erik Gangsei
  • Medlem: Tore Lotsberg

Målet er nå å få på plass en liste før fristen 31. mars.

– Fyresdal kommunestyre er i dag bare representert med tre partier, Ap, Sp og bygdelisten. Det er usikkerhet om bygdelisten klarer å stille liste. Det ville være uheldig og synd for demokratiet dersom det bare skulle være en eller to lister velgerne kunne velge mellom, sier konstituerende leder av Fyresdal Høgre, Tor Bendik Midtgarden

Telemark Høyre og Fyresdal Høyre har ett felles mål i vinter, og det er å få en Høgre liste på plass i Fyresdal, fortsetter Midtgarden.