Dette er det forbudt å spørre om på jobbintervju

Hvis du blir spurt om sykefraværet, om du har tenkt å få barn, eller om du er gift, bør det lyse en rød lampe.

Nervøs på jobbintervju

SVETT SITUASJON: Et jobbintervju er krevende, men det hjelper å vite hva du ikke trenger å svare på.

Foto: Thomas Morel / NRK

– Arbeidsgivere bør fokusere på kvalifikasjonene og luke ut spørsmål av privat karakter, for da kan en fort risikere å diskriminere noen.

Carl Fredrik Riise, seniorrådgiver Likestillings- og diskrimineringsombudet

Carl Fredrik Riise hos Likestillings- og diskrimineringsombudet, sier spørrereglene under jobbintervjuer har blitt strengere.

Foto: JON-ARE BERG-JACOBSEN

Det sier Carl Fredrik Riise, seniorrådgiver hos Likestillings- og diskrimineringsombudet.

1. januar ble fire ulike diskrimineringslover slått sammen til Likestillings- og diskrimineringsloven. Sammen med Arbeidsmiljøloven skal dette lovverket verne arbeidstakere.

Angelica (34) har søkt to jobber hver dag – i seks år

Spørreforbud

Diskrimineringen starter idet en spør.

– En er diskriminert idet arbeidsgiver stiller en sånn type spørsmål, men det er en del gråsoner, og ikke alt er forbudt.

Poenget er at det ikke er lov å legge vekt på det under en ansettelse. Det er heller ikke lov å hente inn informasjon andre steder.

– Å google en person er greit, men å google om en person er gravid eller liknende, kan en diskutere lovligheten av.

«Alle» arbeidsgivere søker etter utadvendte jobbkandidater

Kritikk etter spørsmål

Spørsmål under jobbintervjuer har blitt voldsomt debattert de siste ukene.

Celine Marie Moe kritiserte Manpower i Dagens Næringsliv for å tvile på evnene hennes til å balansere familieliv og jobb etter spørsmål om familiesituasjon og henting i barnehagen.

Manpower avviste kritikken og sa at mannlige og kvinnelige kandidater går gjennom samme opplegg.

Kan spørre om røyking

Seniorkonsulent Torunn Riiser hos konsulentselskapet Assessio sier noe av det nye er at det ikke er lov å diskriminere på grunn av samlivsform.

Torunn Riiser, seniorkonsulent rekrutteringsfirmaet Assessio

Torunn Riiser i Assessio ber arbeidsgivere være forsiktige når de stiller spørsmål under intervjuer.

– Jeg anbefaler ingen om å spørre om noen er gift eller samboer. Hvis for eksempel denne personen er gift med en av samme kjønn, og ikke får jobben, kan vedkommende føle seg diskriminert.

Hvis man ikke klarer å la være å diskriminere på grunn av informasjonen en får – er det da bedre å ikke vite? spør hun.

Samtidig må du tåle å bli spurt både om alkohol og andre rusmidler – og røyking.

– Det er ikke definert som sykdom eller noe annet, og mange steder er det røykeforbud, som på sykehus.

Barn ikke avgjørende

Hodejeger Trine Larsen i rekrutteringsbyrået Hammer & Hanborg mener det viktigste er å avklare jobbforventninger.

Trine Larsen, seniorrådgiver i Hammer&Hanborg

Trine Larsen i rekrutteringsbyrået Hammer & Hanborg mener det ikke er greit å spørre om private forhold.

Foto: Corinne Skau

Hvis et selskap har 50–60 reisedøgn i året, mener hun det beste er å spørre hvordan kandidaten løser dette.

– Folk løser ting på forskjellige måter. Det er ikke alltid sånn at barn eller ikke barn avgjør. En gang var det en mann som ikke kunne ha mye reisevirksomhet på grunn av en hund.

– Men hva skal en gjøre dersom en blir spurt om noe på forbudslista?

– Du har ingen plikt til å svare, men mange vil føle på en lojalitetskonflikt. Da må du avveie risikoen for å svare, eller holde det tilbake, sier Carl Fredrik Riise hos Likestillings- og diskrimineringsombudet.