NRK Meny
Normal

Har trappet opp kontrollene langs kysten

7400 kontroller av fritidsbåter langs hele norskekysten, det er fasiten etter årets sommersesong. Det er flere enn i 2016, som var et bunnår for politiaktivitet langs kysten, men det kan fortsatt bli bedre sier politiet.

Politibåten i Vestfold

FORTSATT LAVT: Det er blitt mer politiaktivitet langs kysten i år enn i bunnåret 2016, men antall kontroller av fritidsbåter ligger fortsatt langt under 2015 nivå.

Foto: Henrik Bøe / NRK

Politiet har de siste årene fått kritikk for manglende kontroller og aktivitet i skjærgården. I år har konfliktnivået i skjærgården vært spesielt høyt, mye på grunn av nye regler for kjøring med vannskuter. Politiinspektør Ole Petter Parnemann kan fortelle at det for det meste likevel har gått bra.

– Vi har vært litt redde for at det skulle bli et høyere konfliktnivå på sjøen, men etter forholdene har dette gått relativt brukbart. Vi skal evaluere dette i november, men stort sett har dette gått noe bedre enn vi frykta, sier Parnemann.

– Mye uvettig kjøring

Per-Erik Schulze, Naturvernforbundet

Per-Erik Schulze fra Naturvernforbundet mener at allmennheten hadde hatt godt av mer oppsyn fra politiet langs skjærgården.

Foto: Jo Straube

Per-Erik Schulze fra Naturvernforbundet bor i Kragerø og hadde ønsket seg mer politi i skjærgården enn det har vært de siste to årene.

– Personlig har jeg i sommer sett mye uvettig kjøring både i indre og ytre skjærgård. De kjører tett opp til folk og badeplasser, og også ute i fulle fredningsområder. Det er klart at da skulle jeg gjerne sett en politibåt i nærheten, sier han.

Schulze sier han har fått mange bekymringsmeldinger og tips fra vanlige folk i sommer, og mener at politiet med fordel kunne drevet mer forebyggende arbeid i skjærgården.

– Det vi ser er at politiet ved å spane og drive forebyggende virksomhet til rett tid og på rett plass kunne ha stoppet en del ulovligheter som blir begått med båt og vannskuter, Sier Per-Erik Schulze.

– Kan bli bedre

I 2015 var det 10.800 politikontroller langs kysten, men dette tallet falt til 6700 i 2016. I år har politiet økt aktiviteten, og antall kontroller landet til slutt på rundt 7400. Parnemann innrømmer at politiets sjøtjeneste kan bli mer aktiv i flere politidistrikter.

Ole Petter Parnemann

Politiinspektør Ole Petter Parnemann har ansvaret for politiets sjøtjeneste, og kan fortelle om mer politiaktivitet langs kysten i år.

Foto: Camilla H. Wernersen / NRK

– Vi vil gjennomføre et evalueringsseminar med politidistriktene i november. Der går vi gjennom årets sesong og ser hvilke forbedringspunkter vi kan jobbe ytterligere med. Deretter vil vi sende ut føringer fra politidirektoratet om hvordan vi ønsker at tjenesten skal være, så er det de lokale politidistriktene som setter ut tjenesten i hverdagen.

Det har vært reist spørsmål om politiets sjøtjeneste burde være en egen avdeling, etter modell av utrykningspolitiet, har dere vurdert dette?

– Ja det spørsmålet er noe justisdepartementet har tatt opp med oss, senest i fjor. Vi har levert vår vurdering til departementet, og det er ikke gjort noen endringer her. Sjøtjenesten vil fortsatt inngå i de enkelte politidistriktene, forteller Parnemann.

 • Anmelder skogeiere

  Organisasjonen Dyrenes Røst anmelder Cappelen og Løvenskiold-Fossum for brudd på dyrevelferdsloven. Skogeierne har satt ut tamme ender for at turister kan jakte. Jenny Rolness i Dyrenes Røst viser til at dyreeier ikke kan sette ut andunger, gjøre dem avhengige av foring, for så å ta fra dem maten.

 • Begge klubber kan straffes

  Både Fredrikstad FK og Notodden FK kan få straff av fotballforbundet. Direktør Nils Fisketjønn, sier de har skrevet til begge klubbene og bedt om en forklaring. Notodden mener det er urettferdig om de skal straffes for at fredrikstadsupportere skapte kaos.

 • Stopper på alle togstopp

  Tog på Sørlandsbanen skal fremdeles stoppe i Bø, Nordagutu, Lunde, Drangedal og Neslandsvatn også etter 2020. Det sier Frps Bård Hoksrud. Det var i forbindelse med at Sørlandsbanen skal konkurranseutsettes at spørsmålet om at toget skal ha færre stopp kom opp.

  Fotokonkurranse "Bevegelse" DEL 9
  Foto: Øistein Eriksen
 • E134 åpen igjen

  Et utenlandsk vogntog har sperret veien i Røldal. Nå er det fjernet, forteller Espen Vågslid

  Vogntog sperra E134 i Røldal
  Foto: Espen Vågslid