Det er kamp om syke hjerter

Universitetsklinikkene i Oslo vil overta hjerteoperasjonene til LHL-sykehuset. Det er ledelsen ved det private sykehuset imot.

Hjerteoperasjon

Tallet på hjerteoperasjoner har gått kraftig ned på drøye ti år. Kirurgene trenger å holde vedlike kompetansen. Derfor ønsker de flest mulig operasjoner.

Foto: Roger Myren / NRK

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) har bygd sykehuset til halvannen milliard kroner. Den trenger flere hjerteoperasjoner for å overleve.

I Oslo sitter avdelingsleder for hjertekirurgisk avdeling ved Oslo universitetssykehus, professor Arnt E. Fiane, og er bekymret. Siden 2004 er det her i landet blitt utført 40 prosent færre åpne hjerteoperasjoner, særlig på hjertets kransårer. Det er årene som forsyner hjertemuskelen med blod.

– Det kan betyr at hjertekirurgene ikke får mange nok operasjoner. Det er en klar sammenheng mellom tallet på hjerteoperasjoner og kvaliteten på inngrepene, sier Fiane.

Han tror at noe av årsaken til nedgangen kan være at mange lever sunnere og trimmer mer.

Professor, Arnt E. Fiane ved Oslo universitetssykehus

Professor Arnt E. Fiane ønsker flere hjerteoperasjoner ved Oslo universitetssykehus.

Foto: Petter Melsom / NRK

– Hjerteoperasjoner til universitetsklinikkene

I stedet for åpne hjerteoperasjoner blir det i økende grad foretatt utblokking av kransårene via håndleddet eller lysken. Det betyr færre døgn på sykehuset for pasienten og kortere rehabilitering.

Fiane synes det ikke er noen mening i at LHL-sykehuset skal foreta hjerteoperasjoner når de offentlige sykehusene har overkapasitet. Han vil ha hjerteoperasjonene ved LHL-sykehuset overført til universitetsklinikkene.

– Vi har kapasitet til å overta alle hjerteoperasjonene ved Feiringklinikken, og vi kan også stille med hjertekirurgisk beredskap for annen virksomhet der om nødvendig, sier Fiane.

Vil ikke gi fra seg operasjonene

På LHL-sykehuset ble det i 2017 gjort vel 300 hjerteoperasjoner mot nesten 1200 i 2005. Sykehuset ble tidligere kalt Feiringklinikken.

Avdelingsoverlege Stein Erik Rynning ved LHL-sykehuset vil ikke gi fra seg de 300 hjerteoperasjonene.

– Hvis vi skal være et fullverdig hjertesenter, må vi opprettholde en hjertekirurgisk beredskap, sier han.

Rynning mener at de redder livet til flere pasienter hvert år.

Vi er ikke villig til å risikere pasienters liv og helse ved å legge ned hjertekirurgisk virksomhet.

Avd.overlege Stein Erik Rynning

Stein Erik Rynning er avdelingsoverlege ved kirurgisk avd. ved LHL-sykehuset. Han ønsker å beholde flest mulig hjerteoperasjoner.

Foto: Petter melsom / nrk

Også han er opptatt av at det er nødvendig med et høyt antall hjerteoperasjoner for å oppnå god kvalitet på operasjonene.

Det er Helse Sør-Øst som avgjør hvor mange operasjoner hjerteklinikkene i regionen skal få lov til å utføre.

Utblokking via håndleddet eller lysken til hjertet

Tallet på hjerteoperasjoner her i landet økte jevnt fra 1994. Da startet registreringen. Toppåret var 2005 da det ble foretatt 5400 inngrep.

Siden har det vært et dramatisk fall til 3425 operasjoner i 2017.

Den viktigste årsaken til nedgangen er utblokking av kransårene istedenfor åpen hjertekirurgi. Behandlingen utføres gjennom et tynt plastrør som føres fra pulsåren ved håndleddet eller fra lysken, og opp til hjertet.

Dette er en mindre omfattende behandling med kortere liggetid. Denne metoden blir derfor utført i et stadig større omfang.

LHL-sykehuset ved Gardermoen

LHL-sykehuset ved Gardermoen

Foto: Privat