Sjå den gule krana bli riven bit for bit

Den gule krana i Langesund var eit landemerke i Langsund. Nå er den borte.

Den gule krana i Langesund blir riven bit for bit.

Foto: Thomas Nicolai Blekeli

Det største landemerke i Langesund skulle tas ned, bit for bit. Her kan du følge jobben minutt for minutt.

Det tok mange dagar før arbeidet med å rive den store gule krana kunne starte. Arbeidet blei utsett fleire gonger på grunn av dårleg vær.

Når arbeidet først kom i gang, tok det eit par dagar å kutte ned den store gule krana. I den videoen tar bare eit minutt å sjå korleis rivearbeidet blei gjennomført.

Krana blei satt opp for 40 år sidan, og mange synes det er vemodig at krana nå forsvinn frå bymiljøet.

Her kan du lese meir om historia til den gule krana: