NRK Meny
Normal

Vil holde ildsjeler i gang

Ildsjeler holder Norge i gang, men hvordan holdes ildsjelen i gang? Det kan frivillige i Telemark nå få svaret på.

Til Topps 2015

Frivillig Åge Gonsholt på vei ned Blefjell, sammen med en deltager i prosjektet Til Topps, et integreringstilbud i regi av Røde Kors og Telemark Turistforening

Foto: Bjørn Sodeland

– Uten frivillig arbeid stopper Norge.

Det sier Gordon og Bodil Kleppe fra Porsgrunn, som begge er aktive frivillige i nærmiljøet sitt. NRK treffer de to mens de besøker en nyinnflyttet syrisk familie på Herøya.

Gordon og Bodil Kleppe

Gordon og Bodil Kleppe besøker ofte Amir, Fatima og Arman.

Foto: Maria Hee Furulund / NRK

– Det gir oss mye energi og glede å kunne være til hjelp for andre, uten å tenke på det som en jobb eller noe man får betalt for, sier Gordon Kleppe.

De to er også daglig ledere på Herøya Nærmiljøsenter.

Midler, motivasjon og mennesker

Gisle Lunde og Eli Ducros

Gisle Lunde arbeider i Frivillighetssentralen og Der du bor i Grenland. Eli Ducros er leder i Telemark Røde Kors.

Foto: Maria Hee Furulund / NRK

– Hva er å være frivillig? Det er alt fra å være en god nabo, leder i idretten til foreldrekontakt. Kanskje 80 prosent av Telemarks befolkning er involvert i frivillighet på en eller annen måte, sier Gisle Lunde som sitter i Forum for Frivillighet og Folkehelse i Telemark.

Forumet arrangerer nå kurs for frivillige i Telemark, for å veilede organisasjonene i hvordan de skal rekruttere og motivere medlemmer, samt til å skaffe nok penger til arbeidet sitt.

– Det er tre ting frivilligheten trenger: det ene er penger, det andre er mennesker og det tredje er et godt samarbeid med det offentlige, sier Lunde.

Turvenn

Tordis stiller alltid opp når Marit Rækkebo og Reidun Kiserud kommer med tilbud om tur på Bø sykehjem.

Foto: Bjørn Sodeland

Kursene er for alle frivillige organisasjoner i Telemark og et resultat av et samarbeid mellom FFF og fylkeskommunen.

– Alle som kommer på kursene vil finne minst tre tilskuddsordninger der de kan søke om penger til sitt arbeid, sier Lunde.

Redningsdykker

Frivillig arbeid er så mangt. Her er redningsdykkere i Bamble.

Foto: Ivar Guthu

Ikke et pengesluk

Selv om en stor del av kursingen handler om anskaffelse av midler, er Eli Ducros i Telemark Røde Kors klar på at frivillig arbeid ikke er et pengesluk.

– Frivilligheten skaper store verdier for samfunnet, sier hun.

– Vi pleier å si at én krone inn i frivilligheten gir ti kroner ut av verdiskaping i samfunnet, sier Lunde.

Herøyadagen

Gordon og Bodil Kleppe engasjer er seg i mye. Blant annet Herøyadagen.

Foto: Gordon Kleppe

En viktig satsing

På Herøya avtaler ekteparet Kleppe å møte syriske Amir og Fatima senere. Bodil skal videre for holde en øvelse med et barnekor.

Ifølge Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor jobbet 61 prosent av befolkningen, over 16 år, frivillig i fjor. Bare i påsken jobbet frivillige i Røde Kors i Telemark 34.000 timer.

– Det er kjempeviktig at det satses på frivillighet. Investeringene som legges i frivillighetssentralene i Norge gir så mye tilbake, sier Bodil Kleppe.