De beste og dårligste sykehusene

Her er listen over de beste og dårligste sykehusene i landet for turnusleger.

Undersøkelsen er basert på en spørreundersøkelse blant nærmere 300 leger i turnus i henholdsvis februat 2007 og august 2007, skriver Aftenposten.

De beste sykehusene:

- Blefjell sykehus-Rjukan

- Blefjell sykehus-Notodden

- Voss sykehus

- Ullevål universitetssykehus

- Helse Fonna-HF Odda sykehus

- Hålogalandsykehuset-Narvik

-Hålogaland-Sykehuset Harstad

- Sykehuset Innlandet-Tynset

- Helse Fonna-HF Stord sykehus

- Helgelandsykehuset-Sandnessjøen

De dårligste sykehusene:

- Diakonhjemmet sykehus

- Haraldsplass Diakonale sykehus

- Helgelandssykehuset-Mo i Rana

- Helse Bergen-HF Haukeland Universitetssykehus

- Helse Fonna-HF Haugesund sykehus

- Helse Sunnmøre-HF Ålesund sykehus

- Nordlandssykehuset-Bodø

- St.Olavs Hospital

- St.Olavs Hospital-Orkdal sykehus

- Sykehuset Buskerud