Nytt industrieventyr kan gi 500 arbeidsplasser

Statkraft vil satse på Skien og bygge et 2000 mål stort datasenter på Gromstul. Dette vil gi mange arbeidsplasser og øke attraksjonen til Grenland som arbeidsområde.

Datasenter

NYTT DATASENTER: Gromstul utenfor Skien kan få et 2000 mål stort bygg som gir 500 nye arbeidsplasser.

Foto: Statkraft

Saken blir lagt fram for politisk behandling til høsten, og målet er at reguleringsplanen blir ferdig vedtatt vinteren 2018. Skien kommune ønsker en åpen prosess der alle skal få delta med innspill.

Statkraft, som eier hele prosjektet, jobber tett med Skagerak Energi, grunneier Løvenskiold og Skien kommune om prosjektet.

– For at et slik senter skal lykkes må kommunen spille en aktiv rolle, sier ordfører Hedda Foss Five.

Hedda Foss Five

Hedda Foss Five mener Skien kommune har skutt gullfuglen som har fått denne muligheten.

Foto: Anne Lognvik

Positiv effekt

Å få datasenteret til området ved Valebøveien vil føre til befolkningsvekst, og øke interessen for industrisatsing i Norge. Ordføreren sier at datasenteret kanskje er det viktigste som har skjedd på mange år. Virksomheten vil gi flere arbeidsplasser gjennom direkte sysselsetting, men også flere i ettertid som følge av positive ringvirkninger.

– Det må jobbes raskt, for dette er en sjelden mulighet. Man kan også tenke at dette er et plaster på såret for befolkningen nå som det fjernes 110 arbeidsplasser fra Telemark til Vestfold, sier Foss.

Det kalde klimaet og konkurransedyktige kraftpriser gjør Norge attraktivt for Statkraft. Steder med lignende forutsetninger har hatt suksess tidligere, som Facebook sitt høyteknologiske anlegg i Sverige.

Sikkert knutepunkt

Det er ingen bebyggelse på området fra før, og området ligger i nærheten av Statnetts trafostasjon på Rød, flyplassen Torp og flere utdanningsinstitusjoner. I tillegg setter Skien kommune av 2 millioner kroner til prosjektarbeidet. Dette er noen av mange grunner til at Statkraft er interessert i Skien.

Atle Haga

Atle Haga i Statkraft sier det er god respons på prosjektet.

Foto: Privat

Området har et godt egnet areal, og det er avgjørende for prosjektet at det ligger i nærheten av en av Norges største og mest sentrale høyspenningsstasjoner.

– Det har vært god respons på prosjektet hos forskjellige aktører. Men vi har ikke startet å markedsføre enda, sier Atle Haga i Statkraft.