Bybane kan bli virkelighet

Bybane i Grenland kan bli virkelighet når kollektiv-trafikken nå skal planlegges på lang sikt.

Av:

Christina Førli Aas

/

ogTania Ripoll

Tog fra Brevik og helt inn i sentrum av Porsgrunn og Skien, og videre til Notodden. Det er kjernen i de langsiktige kollektivplanene som fylkeskommunen nå skal få utredet.

Det kan bli togtrafikk mellom Brevik og Skien. Foto: NRK

Anbudene for forprosjektet har allerede kommet inn.

Arne Ludviksen fra Krf er nestleder i hovedutvalg for infrastruktur i fylkeskommunen, og han har stor tro på bybane i Grenland.

- Det er en alt for lav kollektivandel i Grenland og den ønsker vi å heve, det er helt nødvendig! Hvis vi skal få til det må vi komme med løsninger som folk vil trives med og som de vil benytte, sier Ludviksen.

Han legger til at bybanen kan være et godt supplement og alternativ til bussene.

Suksess i Tyskland

Bybane har blitt en stor suksess i Tyskland og nå er også flere byer i Norge godt i gang med sine egne bybaneprosjekter.

Da politikerne i Grenland sist lekte med tanken, var det samferdselsminister Kjell Opseth som satte en stopper for planene.

Men nå kommer planene opp igjen og Arne Ludviksen ser flere fordeler ved planene.

- Den aller viktigst fordelen er at vi har denne strekningen liggende og det vil gå mye fortere. Å ferdes mellom Porsgrunn og Skien med dette toget vil ta i underkant av ti minutter.