NRK Meny

Brukar pengane på andre ting

Fylkesmannen meiner barn og unges helsetilbod har ikkje blitt så bra som det kunne ha blitt. Over fleire år har kommunane fått ekstra pengar for å tilsetje fleire helsesøstrer. Innrapportering frå kommunane viser derimot at mange har brukt pengane på noko anna, fortel rådgivar Lillian Olsen Opedal hos Fylkesmannen i Telemark.