Breivik-seier påvirker andres soning

SKIEN (NRK): Tidligere forsvarer for Anders Behring Breivik tror det kan få konsekvenser, dersom han får medhold i at soningforholdene er brudd på menneskerettighetene.

Vibeke Hein Bæra

EKS-FORSVARER: Vibeke Hein Bæra mener at også andre vil kunne stille krav, dersom Breivik får medhold.

Foto: Anne Lognvik / NRK

Breivik har saksøkt staten for brudd på menneskerettighetene fordi han mener soningsforholdene på soningsregimet særlig høy sikkerhet (SHS) er for strenge.

Vibeke Hein Bæra mener at også andre vil kunne stille krav, dersom Breivik får medhold.

– Dersom man skulle finne at det er brudd på menneskerettighetene å holde noen i fengsel på den måten, så vil nok det medføre mye for andre som sitter og soner i fengslene i dag.

Flere kan ha isolasjonsskader

Hein Bæra var i Geir Lippestads team som forsvarte Anders Behring Breivik under 22. juli-rettssaken.

Les også:

Celle i Skien fengsel

Soningsforholdene til Anders Behring Breivik skal vurderes når saken Breivik har reist mot staten kommer opp for tingretten.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Tidligere har den danske eksperten på isolasjonsskader, Peter Scharff Smith, uttalt at Norge burde være langt mer bekymret for innsatte som sitter langvarig isolert i norske fengsler, uten å være underlagt SHS-regimet.

Opptatt av soningsforhold

Så hva vil Breivik oppnå av å stevne staten? Ifølge Hein Bæra har han hele tiden vært opptatt av soningsforholdene sine. Soningsforholdene hans har vært anmeldt til politiet og de har vært vurdert av sivilombudsmannen.

– Nå skal de prøves for en rett og som samfunn så får vi se på det som en mulighet for at vi tar en grundig gjennomgang, på at vi vurderer Anders Behring Breivik i forhold til det regelverket vi har og ikke på bakgrunn av de følelser vi har for de handlingene han har gjort.

Forsvarsadvokaten sier det er viktig å ikke blande kortene, når soningsforholdene nå skal behandles i retten.

– Straffen fikk han av Oslo tingrett, nå er det soningsinnholdet som skal vurderes. Det er viktig at vi som nasjon nå holder tunga rett i munnen i forhold til hva som nå skal vurderes.

Vibeke Hein Bæra, Geir Lippestad

Advokatene Geir Lippestad og Vibeke Hein Bæra ut fra Skien fengsel i 2012, etter samtale med Anders Behring Breivik om evt anke av saken hans. Han anket ikke.

Foto: Gjersøe, Peder / NTB scanpix

Stor interesse

Saken Breivik har reist mot staten har skapt reaksjoner og mange er opptatt av saken. Når man taster inn Breiviks navn på Facebook, kommer det opp at 90.050 personer snakker om dette.

– Hva sier de av dine klienter, som du snakker med nå, om denne saken?

– Det er ikke mange av mine klienter som har hatt særlig fokus på Breivik-saken. Det blir nok et større fokus når man får resultatet av tingrettens gjennomgang.