Bra for skogbruket

Frå 15. september blir det tillate å køyre spesielt lange vogntog, såkalla modulvogntog på norske vegar. Modulvogntoga som er over 25 meter lange har sidan 2008 blitt brukt på delar av stamvegnettet her i landet.
Men nå er desse kjøretøa tillatt på permanent basis. Leiar i AT-Skog Olav A. Veum meiner dette er ei god ordning for skogbruket.