Bøtelagt for ulovlig bilverksted

To personer har fått bøter på 50.000-100.000 kr for å drive ulovlige bilverksteder i Telemark. Seksjonsleder Einar Eskilt i Statens Vegvesen frykter for trafikksikkerheten hvis bileiere bruker verksteder uten godkjent utstyr og fagfolk: