NRK Meny

Bot for å fiske i Børsesjø

Statens Naturoppsyn og politiet vil intensivere kontrollen av ferdselsforbodet i Børsesjø naturreservat i Skien etter at to menn er tatt for å fiske ulovleg frå ei jolle. Det er ferdselforbod i hekketida frå isen går og fram til 1. juli kvart år i Børsesjø naturreservat. Dei to mennene på 54 og 45 år frå Skien kan vente seg ei bot og inndraging av fiskeredskap.