NRK Meny
Normal

Har planlagt bondeaksjoner siden i fjor høst

I går kom tilbudet i jordbruksoppgjøret fra Staten til bøndene. Tilbudet var 1 350 millioner under kravet fra bøndene. Går forhandlingene i vasken er kampplanene klare. Synne Vahl Rogn har ledet planleggingen siden i fjor høst.

Synne Vahl Rogn

Aksjonsplanene til Norges Bondelag er klare. Synne Vahl Rogn har ledet arbeidet, men vil ikke røpe hva bøndene gjør dersom det blir brudd i forhandlingene med staten

Foto: Roald Marker / NRK

Helt siden valgresultatet var klart i fjor høst, har Norges Bondelag forberedt seg på årets jordbruksoppgjør. En del av forberedelsene har dreid seg om aksjonsplaner i tilfelle ett brudd.

– Arbeidet kom i gang allerede i fjor høst. Vi skjønte at årets jordbruksoppgjør kom til å bli annerledes enn tidligere år. Dessuten var det greit å være forberedt i tilfelle den borgerlige regjeringen kom med utspill som ikke er i Bondelagets interesser.

Hva slags utspill tenkte dere spesielt på?

– Det vil jeg ikke komme inn på nå. Noen av de utspillene kan komme ennå, derfor velger vi å holde kortene tett inn til brystet, sier Synne Vahl Rogn.

Er godt forberedt

Hun har ledet arbeidet med aksjonsplanene siden i fjor høst. Gruppa har hatt flere møter i Oslo, mange telefonkonferanser og i tillegg jobbet tett med sentralstyret i Norges Bondelag.

I går kom tilbudet fra Staten. Det ligger 1350 millioner under kravet fra bøndene. De første reaksjonene fra bondeorganisasjonene i går var sterke. Nils Bjørke i Norges Bondelag sa at tilbudet var kritisk lavt og lite fremtidsrettet . Merete Furuberg i Norsk Bonde- og Småbrukarlag følte seg provosert mens Trygve Slagsvold Vedum mente Statens tilbud er et minustilbud.

Settepotetene er klare

Norges Bondelag er redd den borgerlige regjeringen legger opp til et industrialisert landbruk med få og store bruk fremfor dagens ordning med flere og mindre bruk.

Foto: Roald Marker / NRK

Synne Vahl Rogn er også skuffet, noe hun ikke legger skjul på.

Dette er kritisk. Med dette forslaget vil vi ikke klare å nå Stortingets mål om 20 prosent økning av norsk matproduksjon. I tillegg er det en omfordeling fra små til store bruk. Her legger regjeringen opp til et industrialisert landbruk.

– Hva er reaksjonene fra medlemmene?

– De er sterke og handler om skuffelse, sinne og oppgitthet.

Røper ingenting

Men organisasjonen har forberedt seg godt. Oppgavene er fordelt. Hvem som skal uttale seg er bestemt. Bondelaget har lagt en mediestrategi på hvordan de skal fremstå om det blir brudd. Hvor eventuelle aksjoner skal foregå er også planlagt. Men ikke en gang en antydning om hva som skal skje er mulig å få henne til å røpe.

Vi vil ikke fortelle konkret hva planene er. Det får bli en overraskelse dersom det blir brudd.

– Hvor mange er det som kjenner planene?

– Det er ikke mange. Sentrale personer i styret, fylkesledere og enkelte andre er blitt gjort kjent med hovedtrekkene, men ikke detaljene.

Les også

– Dere oppfattet den rødgrønne regjeringen som mer vennligsinnet. Likevel valgte sinte bønder å sperre møllene og tømme butikkene for brød i 2012. Hva kan vi forvente nå som det er en borgerlig regjering?

–Jeg kan ikke si annet enn at dere må vente og se. Blir det brudd, så kommer det til å merkes.

Satser på avtale fremfor aksjoner

Om det blir aksjoner àla franske bønder som tipper lass med tomater på trappa til regjeringsbygget eller traktorkolonner på hovedveiene i rushtida, vil hun heller ikke bekrefte.

– Håper du å slippe å ta i bruk planene?

– Bondelaget jobber alltid med det mål for øye å forhandle frem en god avtale, men blir det nødvendig så vil vi aksjonere, sier hun som har planlagt aksjoner siden i fjor høst.

Århus, Skien

Ennå er det våronn som er det viktigste for bøndene. Men det kan fort forandre seg dersom det blir brudd i jordbruksoppgjøret.

Foto: Roald Marker / NRK