Boikotta skip – må betale millionerstatning

Porsgrunn (NRK): I over 80 år har organiserte havnearbeidere boikotta skip uten tariffavtale for mannskapet. Nå må tre forbund betale 5,5 millioner kroner i erstatning etter en boikott.

Herøya havn

DØMT: Våren 2018 boikotta havnearbeidere på Herøya i Porsgrunn skipet MV Elina B da det ankom norsk havn. Fartøyene på bildet er ikke involvert i saken.

Foto: Nils Skumsvoll / NRK

Våren 2018 boikotta havnearbeidere skipet MV Elina B da det ankom norsk havn, nærmere bestemt Herøya i Porsgrunn.

Bakgrunnen for aksjonen var at skipet ikke hadde inngått tariffavtale med mannskapet.

Skipet, som seiler under maltesisk flagg, hadde et mannskap bestående av 20 filippinere og én ukrainer.

Aksjonen førte til at mannskapet fikk en avtale om høyere lønn, skriver Industri Energi.

Lovbrudd

Denne uka ble Norsk Sjømannsforbund, Norsk Sjøoffisersforbund og Det Norske Maskinistforbund dømt for å ha brutt boikottloven. Saken gikk i Oslo tingrett.

Bruddet dreier seg om utilstrekkelig varsel i forkant av boikotten.

Dermed må de tre forbundene betale det utenlandske rederiet som eier skipet rundt 5,5 millioner kroner i erstatning.

I tillegg må de betale saksomkostninger på litt over 1,1 millioner kroner.

Advokat Oddbjørn Slinning mener dommen er riktig.

Snøkrabbe i Høyesterett

Advokat Oddbjørn Slinning.

Foto: Stian Strøm / NRK

Han representerer rederiet Megisti Shipping Ltd, som eier skipet.

– Min klient er fornøyd med dommen. De ble påført et betydelig økonomisk tap, som de nå får erstatta.

Første sak på mange år

Bakgrunnen for boikotten er en internasjonal kampanje, som skal sikre at mannskap fra lavlønnsland skal ha en minimumslønn og en viss minimumsstandard for arbeidsvilkår.

– Det er første gang en sak om tid og kvalitet på varsel om boikott er prøvd i domstolene på mange år, sier advokat Sigmund Zwilgmeyer Berg. Han representerer de tre forbundene.

Han sier det foreløpig ikke er klart om hans klienter ønsker å anke dommen. Han mener det er elementer i saken som kan være mulig å ta opp på nytt.

– Det er ikke tatt stilling til om denne boikotten faktisk var en krenkelse av skipets rett til å drive grenseoverskridende virksomhet. Det er kun tatt stilling til om varselet ble gitt med god nok tid, og om det var tydelig nok.

– Uvanlig

Kampanjen har pågått siden 1948, av paraplyorganisasjonen International Transport Workers’ Federation «ITF».

Herøya
Foto: Nils Skumsvoll / NRK

Reglene at skip som ankommer norske havner uten tariffavtale, får tilbud om å signere en ny med forbundene i rederiets hjemstat.

Dersom dette ikke gjøres, krever de norske forbundene at rederiet inngår tariffavtale med de norske forbundene for å unngå boikott av skipet.

I denne saken mente retten at de norske forbundene brøyt regelverket for hvor hvordan de varsla om at en boikott ville bli satt i gang.

– Det er uvanlig at slike saker går til retten. Normalt klarer sjømannsforbundene å iverksette boikotter som er lovlige, sier Slinning.