NRK Meny
Normal

Bø får 10 statlige arbeidsplasser

Sekretariatene for foreldreutvalgene for barnehagene og grunnopplæringen, FUB og FUG, blir flyttet fra Oslo til Bø i løpet av 2018. Det har kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen bestemt.

Torbjørn Røe Isaksen

FLYTTER ARBEIDSPLASSER: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen flytter 10 årsverk fra Oslo til Bø.

– De to utvalgene jobber hovedsakelig for å skape bedre samarbeid mellom barnehager og hjem, og hjem og skoler. Slikt samarbeid skjer hver eneste dag over hele landet, og arbeidet sekretariatet gjør for FUB og FUG kan gjøres godt også fra Telemark, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Han legger til at det er en overordnet målsetting for regjeringen å få flere statlige arbeidsplasser utenfor Oslo.

– Regjeringen vil ha robuste arbeidsmarkeder over hele landet. I denne omorganiseringen flytter vi til sammen 60 arbeidsplasser ut av Oslo, sier Røe Isaksen.

Betyr mye

Bø kommune er i stor vekst, og ordfører Olav Kasland setter stor pris på at det flyttes arbeidsplasser ut fra storbyen Oslo, og inn til Bø.

Ordfører Olav Kasland

GLEDENS DAG: Ordfører Olav Kasland setter stor pris på nyheten.

Foto: Gry Eirin Skjelbred / NRK

– Vi har et høyt utdanningsnivå i Bø, med tanke på høgskolen og at vi skal bygge en kunnskapspark. At det kommer 10 kompetansearbeidsplasser med høyt utdannede folk, betyr ekstremt mye, sier Kasland.

– Bø er et bra valg, og de er hjertelig velkommen til å flytte hit. Vi skal ta dem i mot på aller beste måte, sier Ordfører Olav Kasland.

Arbeidsplasser ut av Oslo

Vinteren 2016 fikk kunnskapsministeren rapporten "Kunnskapssektoren sett utenfra" av en ekspertgruppe. Rapporten ga en vurdering av hvordan oppgavene til kunnskapsdepartementet og underliggende virksomheter kan løses på en bedre måte.

Olav Kalstad, Asbjørn Botnen, Bård Hoksrud og Andrè Skjelstad

Olav Kasland, Asbjørn Botnen (H), Bård Hoksrud (FrP) og Andrè Skjelstad (V).

Foto: Gry Eirik Skjelbred / NRK

Det var stortingsrepresentant Andrè Skjelstad, som sitter i kommunal- og forvaltningskomiteen, som presenterte flyttingen på en pressekonferanse i kommunestyresalen i Bø i dag.

– Regjeringen vil forenkle, fornye og forbedre det offentlige Norge. Hvis vi skal klare å møte de omstillingene vi står midt oppe i, må vi forbedre offentlig sektor. Derfor vil vi nå omorganisere kunnskapssektoren, sier Torbjørn Røe Isaksen.