Blir møtt med trusler

Helsearbeidere blir oftere møtt med trusler om vold, fra dem de skal hjelpe. Nå vil Arbeidstilsynet at kommunene skal innføre tiltak for å hjelpe de ansatte.

Helseansatte blir utsatt for vold og trusler fra pasienter

Helsearbeidere i kommunene opplever oftere trusler og vold fra pasienter.
Flere psykisk syke får nå tilbud om egen bolig. Det betyr at pleiere må forberede seg bedre før de drar ut på besøk.

– Hva kan møte meg?

Odd Hafsten er psykiatrisk hjelpepleier i Skien kommune. Han har opplevd ubehagelige situasjoner flere ganger. Han sier det er blitt viktigere for han å være godt forberedt.

– En må tenke hva som kan møte meg bak den døra. Tenke på hvordan jeg stiller meg i forhold til bruker og om jeg har fri rømningsvei.

I levekårsundersøkelsen fra 2009, kom det fram at 17 prosent av dem som jobbet i helsesektoren, var utsatt for vold og trusler minst en gang i måneden.

Det ligger i bakhodet hele tiden: «tenk deg om, vær forsiktig».

Odd Hafsten

Les også:

Ber kommunene innføre tiltak

Edle Utaaker

Prosjektleder ved Arbeidstilsynet, Edle Utaaker mener enkle rutiner kan få helsearbeidere til å ha det tryggere på jobb.

Foto: NRK

Edle Utaaker er prosjektleder ved Arbeidstilsynet. Hun sier de nå ber kommunene innføre tiltak for å hindre belastningen for de ansatte.

Hun sier helsearbeidere kan bli utsatt for vold og trusler fra både fra pasienter, brukere og pårørende som de kommer i kontakt med.

Det er enkle rutiner som kan være viktige for å hindre at det oppstår truende eller ubehagelige situasjoner.

Enkle rutiner hjelper

Trude Myhra

Enhetsleder ved Skien kommune, Trude Myhra, sier de har innført tiltak som skal hindra at de ansatte blir utsatt for vold på jobb.

Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Enhetsleder Trude Myhra ved Skien kommune sier de ansatte der skal trekke seg unna dersom en bruker fremstår som ruset. De skal ikke gå inn i situasjoner som er i ferd med å utvikle seg, men trekke seg unna. De skal være forutsigbare og respektere grensene som brukerne setter.

Hun sier de har et godt samarbeid med politiet, som tar seg av situasjoner som kommer ut av kontroll.

Odd Hafsten mener rutinene gjør hverdagen bedre for de ansatte.

– Jeg tror at med retningslinjene og risikovurderingene som blir gjort, så ligger det i bakhodet hele tiden: «tenk deg om, vær forsiktig».