Blir ikke kvitt radioaktivt avfall

I flere år har 20 millioner kroner som er øremerket til opprydning av farlig avfall i Søve gruver stått urørt i statsbudsjettet. Nå kan avfallet være på veg ut av gruvegangene.

Opprydning etter gruvedrift på Søve

Nå kan det endelig bli opprydning etter gruvedriften på Søve.

Foto: Grete Ingebjørg Berge / NRK

Saken gjelder Søve gruver, som staten drev fra 1951 til 1965. Gruvene utvant grunnstoffet niob fra bergarten søvitt. Produksjonen medførte en oppkonsentrasjon av radioaktivt uran og thorium, som finnes naturlig i søvitt.

Lars Jacob Hiim

– Med den historien vi har med denne saken kan jeg dessverre ikke garantere at vi er ferdig til september, men vår ambisjon er å få det ferdig så fort som mulig, sier statssekretær Lars Jacob Hiim.

Foto: Karina Kaupang Jørgensen / NRK

Nå kan altså en løsning, for å fjerne det gjenværende avfallet, være innen rekkevidde. Departementet har akkurat fått inn tilbud i en anbudskonkurranse om oppdraget med å rydde opp ved Søve. Fristen går ut i disse dager.

– Vi tar sikte på å tildele oppdraget i løpet av måneden, sier statssekretær Lars Jacob Hiim (H). Han kan ennå ikke kommentere hvem som har kommet med anbud.

Ved forrige anbudsrunde, i 2014, hadde departementet en dialog med NOAH, om bruk av deres deponi på Langøya. Men i sluttfasen av prosjektet ombestemte NOAH seg og ønsket likevel ikke å motta de radioaktive massene, før det var gjort flere undersøkelser.

Ifølge Hiim er det ikke behov for flere undersøkelser nå for å ta stilling til anbudet.

Nevnte ikke slagget i salget

Telemark fylkeskommune kjøpte området fra staten i 1970. Ifølge NRK Brennpunkt stod det ingenting om slagghaugen i salgspapirene.

Det var derfor i flere år en kamp mellom fylkeskommunen og staten om hvem som hadde ansvaret for å rydde opp i det radioaktive avfallet. Høsten 2010 ble det bestemt at staten skulle ta regningen.

Det radioaktive slagget har blitt liggende der gruvearbeiderne dumpet det, nemlig ut bakdøren fra prosessbygget og ned i terrenget. Slagget ligger kort unngå vannkilden til det meste av Nedre Telemark, Norsjø.

Radioaktivt felt

Det ser idyllisk ut, men dette er det radioaktive feltet der Søve gruver var i drift.

Foto: Petter Melsom / NRK

Ber om utsatt frist igjen

Etter planen skulle arbeidet vært ute på anbud i desember 2013, og arbeidet skulle ha begynt i midten av april 2014. I januar i fjor skrev Nærings- og fiskeridepartementet et brev til Nome kommune. De sa at de ikke hadde lyktes med å finne godkjente anlegg i Norge, som var villige til å lagre det radioaktive avfallet.

Siden da har departementet bedt Statens strålevern om utsatt frist to ganger.

Og saksbehandler Mette Nilsen, i Statens strålevern, opplyser til NRK at staten igjen har søkt om å få forlenget fristet. Denne gangen til september 2017.

Bjørg Tveito Lundefaret

Ordfører i Nome kommune, Bjørg Tveito Lundefaret, sier de kan gjøre lite annet enn å fortsette å mase.

Foto: Ken Willy Wilhelmsen / NRK

Innen fristen skal alt sikringsarbeidet være ferdig, ifølge søknaden fra Nærings- og fiskeridepartementet, som håndterer saken for staten.

Kommunen er utålmodig

Ordfører i Nome kommune, Bjørg Tveito Lundefaret, sier kommunen er utålmodig. Hun mener staten må gjøre jobben de påla seg for flere år siden.

– Vi må bare stole på at de har fokus på det, og vi sitter på skulderen til departementet minner dem på det, sier Lundefaret.