Biogass er lovende som drivstoff

Biogass er lovende som drivstoff for lastebilnæringen. Men ennå er det få steder å fylle tanken.

På renovasjonsbilen står det "Takk for maten".

Føreløpig er det for det meste renevasjonsbiler og busser som går i et område som bruker biogass på tanken. Lastebilnæringen etterlyser flere fyllestasjoner.

Foto: Hans Petter Reppe / NRK

En del busser har begynt å bruke biogass, men lastebilnæringen bruker i stor grad diesel.

Leif Erik Nilsen, Iveco Norge

Leif Erik Nilsen i IVECO Norge.

Foto: Roald Marker / NRK

For å få opp interessen ble det arrangert biogassdag i Sandefjord der det ble vist frem alt fra store lastebiler til mindre kjøretøy som bruker biogass.

Store lastebiler brummet forbi, de støyer like mye som før, mens eksosen var nesten luktfri.

– Fra eksosrøret kommer det mest vanndamp, og det kommer ut noe CO₂ også. Men NOX og partikler er vesentlig lavere enn på en dieselmotor, sier Leif Erik Nilsen i IVECO Norge.

Går på matavfall og husdyrgjødsel

Han og flere andre lastebilimportører viste frem biler som ikke forurenser like mye som en tradisjonell dieselmotor.

Guri Bugge

Guri Bugge, Biogass Oslofjord.

Foto: Gunnar Sandvik

– På slike lastebiler kan du putte på biogass, som er metan. Den kan komme fra husdyrgjødsel, fra matavfall og fra kloakkrenseanleggene, seier Nilsen.

Biogasskonferansen samlet mer enn 120 personer. Guri Bugge fra Biogass Oslofjord var fornøyd.

– Her var det folk som kan tilby å lage gassen, og folk som kan kjøre på gassen.

Biogass Oslofjord vil ha et samarbeid mellom alle fylkene rundt Oslofjorden. Innen kollektivtrafikken satses det på biogass. Det samme skjer innen renovasjonssektoren.

Biogass utslipp fra lastebil

Det er for det meste vann som komer ut av eksosrøret på en lastebil som går på biogass.

Foto: Roald Marker / NRK

Trenger flere fyllestasjoner for biogass

Guri Bugge skulle gjerne hatt med seg flere innen privat transportnæring, men ser at det ennå er utfordringer som ikke er løst.

– Næringa er avhengig av forutsigbarhet, og den har ikke vært god nok. Heller ikke nettverket med stasjoner for biogass er godt nok. Vi har klart å bygge opp stasjoner til offentlig bruk for busser og renovasjonsbiler som går i et område, men næringslivet er avhengig av å flytte på seg i et større område. Og det jobber vi med nå.

Med på konferansen var det også leverandører av Biogass. Frode Halvorsen er daglig leder i Skagerak Naturgass.

– Vi leverer gass fra den magiske fabrikken i Tønsberg, og der er det allerede masse gass. Og vi ønsker å lage mer gass.

Biogass kan tankes rett ved siden av fabrikken

Det er få stasjoner for å fylle biogass. Denne stasjonen ligger rett ved fabrikken som lager biogass i Tønsberg.

Foto: Anne Cathrine Syversen / NRK

Biogass er et veldig bra produkt

Og det var leverandører av store kjøretøy. Jon Lauvstad kom fra Scania Norge.

Olav Vefald

Olav Vefal i Lastebileierforbundet.

Foto: Lars Tore Endresen / NRK

– Vi blir veldig glad, for vi har både lastebiler og busser som kan bruke produktet. Og når jeg fikk seg spesifikasjonene på produktet, må jeg si at det er et bra produkt.

Olav Vefald i Norges Lastebileierforbund i Buskerud, Vestfold og Telemark har noe av svaret på hvorfor transportnæringen ikke benytter biografi større grad.

– Det er lovende utsikter, men vi må få svar på tilgjengeligheten og forutsigbarheten til leveranser utover det brede og lange landet vårt.

I dag er det 19 biogasstasjoner rundt Oslofjorden. Ni er tilgjengelig for alle, og det er planer og interesse for åtte til.