Beregn god tid på E18

Mellom Telemark og Vestfold er E18 stengt nordover mellom Langangen og Skykrysset. Fram til lørdag er trafikken i retning Larvik skiltet over på gamle E18. Like nord for Holmestrand er det toveistrafikk i ett løp på E18 mellom Bolstadtunnelen og Hanekleivtunnelen. Bilister kan derfor med fordel beregne litt ekstra kjøretid gjennom i disse områdene.