Ber om rusplanter

– Det er ikke uvanlig at folk ber oss skaffe planter som kan brukes til rus. Det sier Bjarne Deila Bryn ved Bryns Blomster i Porsgrunn. Bryn sier at han konsekvent sier nei når han har mistanke om at kundene vil bruke plantene til rus. Jørn Melum hos politiet i Telemark sier at han vil ta kontakt med gartneriet for å undersøke saken.