Ber fylkeskommunen ta deler av bom-regninga

SKIEN (NRK) : Skien Taxi får en ekstra kostnad på 175 000 kroner årlig når bommene kommer 1. oktober.

Bompenger

MÅ TA REGNINGA: Skien Taxi ber fylkeskommunen betale deler av bompengene for minibussene taxiselskapet bruker til skoleskyss i Grenland.

Foto: Knut Opeide

Det er ved bruk av minibussene som skysser skolebarn i Grenland, at taxiselskapet ønsker å få hjelp til å dekke bomregningen. Minibussene går som tungtransport.

Heidi Bordier

Daglig leder i Skien Taxi, Heidi Bordier, mener selskapet har vært den svake parten i kontraktforhandlingene.

Foto: Jonas Sivertsen Fossing / NRK

– Jeg skulle ønske at fylkeskommunen vurderte det på nytt og fant ut at de må betale en del av den kostnaden, som tross alt er for at deres elever skal komme seg på skolen, sier daglig leder i Skien Taxi, Heidi Bordier.

Taxiselskapet må betale for hver bompassering når minibussene brukes og Bordier mener at det først nå er klarhet i dette.

Det er Wenche Fougner, rådgiver i fylkeskommunens avdeling for Areal og Transport, uenig i.

– Fylkeskommunen hadde en åpen anbudskonkurranse og skoleskyss og fleksiruter sommeren 2014. I den konkurransen var det forutsatt at reglene som står i maksimalpris-forskriften gjelder. Og den gjelder jo også for de store bilene slik som det står i konkurransegrunnlaget, sier Fougner.

Gjelder ikke for bomring

Wenche Fougner

Wenche Fougner i fylkeskommunen mener kravet om at taxiselskapet må ta regningen har vært klar fra begynnelsen.

Foto: Jonas Sivertsen fossing / NRK

Det er maksimalpris-forskriften som sier at drosjene ikke kan ta seg betalt for bomprisen når det er bomring. Når det gjelder enkeltstående bommer kan de kreve å få summen refundert.

Bordier er innforstått med maksimalpris-forskriften, men mener at avtalen de skrev under på i 2014 ikke tok høyde for den nye bomringen.

– Sist vi hadde bommer i Grenland så kunne drosjer legge på bomprisen. At det ble bomring visste ikke vi før vi var i møte nylig, og det kunne vi ikke forberede oss på da vi la inn et anbud i 2014.

En stor overraskelse

Bordier føler seg ikke direkte lurt av fylkeskommunen, men mener at vilkårene burde vært klarere kommunisert.

– Da fylkeskommunen hadde anbudet ute i 2014 burde de gjort oss oppmerksom på at det kom en bomring, og at vi da kunne lagt inn to forskjellige priser. En før og en etter at bomringene kommer.

Det har jo vært snakk om bypakka en stund. Burde ikke dere ha forutsett dette?

– Jeg tror ikke det, for man trodde faktisk at drosjer var unntatt, eller at man kunne legge det på prisen slik det var sist, sier Bordier.

Transportørens risiko

Fylkeskommunen på sin side står fast på den avtalen som er laget tidligere.

– Vi kan ikke åpne opp for å gjøre avvik. Da er det på en måte transportørens risiko, og de må ta høyde for alt som er satt som krav i et konkurransegrunnlag og i avtalen, avslutter Fougner.