Bent Høie kritiserer sykehuset

Helseministeren er kritisk til at Sykehuset Telemark lar barn ligge på voksenpsykiatrisk avdeling. NRK har tidligere fortalt at 44 barn ble lagt inn ved psykiatrisk avdeling for voksne i fjor. Nå forventer Bent Høie en endring i praksisen. Sykehusdirektør Bess Frøyshov svarer at de vil evaluere ordningen.

Bent Høie
Foto: Ole Gunnar Onsøien / NTB Scanpix