NRK Meny
Normal

Frykter pasienter kan dø

Leger frykter feilbehandlinger og dødsfall på grunn av for mange pasienter ved enkelte klinikker.

Sykehuset Telemark

Leger ved Sykehuset Telemark har sendt bekymringsmelding til Helsetilsynet, for å få en vurdering av om helsetilbudet er forsvarlig.

Foto: Anne Lognvik / NRK

Nå har legene sendt bekymringsmelding til helsetilsynet, hvor de ber tilsynet vurdere om driften ved sykehuset er forsvarlig.

For mange pasienter

I vinter var det et stort press på medisinsk og kirurgisk klinikk ved Sykehuset Telemark. Belegget var over 100 prosent, og i perioder opp mot 150 prosent, ifølge bekymringsmeldingen.

Tor Severinsen

Thor Severinsen sier situasjonen var alvorlig ved Sykehuset Telemark i vinter.

Foto: Anne Lognvik / NRK

Der viser legene til en undersøkelse som viser at dødeligheten stiger i det belegget passerer 92, 5 prosent. Situasjonen ved Sykehuset Telemark var så alvorlig at legene fryktet at det skulle skje feilbehandlinger.

– Situasjonen var veldig alvorlig, det var et stort trykk på avdelingen, og vanskelig å behandle pasientene på en god nok måte. Det var også pasienter i korridorene, sier foretakstillitsvalgt ved Sykehuset Telemark, Thor Severinsen.

– Noe må gjøres

Han mener noe må gjøres, for å sørge for at situasjonen ikke gjentar seg neste vinter.

– Vi frykter at det samme vil skje neste vinter, og ønsker derfor at Helsetilsynet er klar over situasjonen.

Han sier videre at neste vinter kan bli enda mer utfordrende enn denne.

Bess Frøyshov, sykehusdirektør

Sykehusdirektør Bess Frøyshov mener det har vært forsvarlig drift ved Sykehuset Telemark, men har tatt grep for å unngå tilsvarende situasjon neste vinter.

Foto: Gry Eirin Skjelbred / NRK

– Da vil de medisinske avdelingene både på Rjukan og i Kragerø være nedlagt. Det betyr færre sengeplasser til disposisjon, sier Severinsen.

– Helt spesielle forhold i vinter

Sykehusdirektør Bess Frøyshov sier det var helt spesielle forhold forrige vinter, som skapte en del problemer. Hun sier uansett at sykehuset ble drevet på en forsvarlig måte.

– Dersom det ble drevet uforsvarlig, måtte vi gjort andre tiltak. Vi mener vi har drevet på en forsvarlig måte gjennom hele vinteren, til tross for mange pasienter.

Hun sier også at det er gjort tiltak for å hindre at det samme skjer neste vinter.

– Vi har planlagt med å øke kapasiteten i vinterhalvåret, for å kunne håndtere svingningene i pasienttilgangen bedre enn i år, sier Frøyshov.

Hun mener nedleggelsene på Rjukan og i Kragerø ikke har betydning for situasjonen neste år.

– Det tror jeg ikke. Antallet sengeplasser vi har nå, er tilpasset befolkningsgrunnlaget, og helt sammenliknbart med andre sykehus av samme størrelse som i Telemark, avslutter sykehusdirektøren.

 • 9.500 kroner i bot for råkjøring

  En mann i 30-åra er i Nedre Telemark tingrett dømt til å betale en bot på 9500 kroner for å ha kjørt for fort på E18 i Bamble. Farten ble målt til 97 km i timen i 70-sona.

 • Månadstak for tyngre køyretøy

  Fylkesrådmannen i Telemark tilrår at det blir innført passeringstak på bompasseringar for tyngre køyretøy som er utstyrt med elektronisk brikke. Dei vil da bli fakturerte for maksimalt 60 passeringar i månaden slik ordninga er for lettare køyretøy.

 • Samanslåing av NAV-kontor

  Den 20. desember skriv NAV-kontora i Nome, Sauherad og Bø under på ein avtale om å slå saman kontora. Hovudkontoret skal ligge i Bø, mens Ulefoss får avdelingskontor og Sauherad ein kontorstad som kan brukast ved høve.

  NAV-skilt
  Foto: Pål Tegnander / NRK
 • Vil endre lov om erstatning

  Ap vil endre lova om valdsoffererstatning for å sikre at folk faktisk får pengane. I enkelte saker har Kontoret for valdsoffererstatning avslått å utbetale erstatning. Stortingsrepresentant for Telemark, Lene Vågslid, seier det er urimeleg.

  Lene Vågslid
  Foto: Anne Lognvik / NRK