Mental Helse: – Kutt kan føre til selvmord

SKIEN (NRK): Klinikksjef ved Sykehuset Telemark legger ikke skjul på at kuttforslag går ut over pasientene neste år. Jill Arild i Mental Helse er redd det kan få alvorlige konsekvenser for noen av dem.

Jill Arild

Fylkesleder Jill Arild i Mental Helse etterlyser nå de løftene politikerne tidligere har kommet med. Innsatsen innen psykisk helse og rusarbeid skulle bli prioritert. Hun mener at dette ikke har skjedd.

Foto: Britt Boyesen / NRK

De psykiatriske avdelingene i Telemark må kutte 10,5 millioner kroner neste år. Det er kravet fra sykehusledelsen som skal spare til sammen 107 millioner kroner.

Lars Ødegård

Klinikksjef Lars Ødegård må ha legge fram de konkrete forslagene med hvem og hvor kuttene skal ramme.

Foto: Britt Boyesen / NRK

Klinikksjef Lars Ødegård kaller det utfordringer. Ingen avdelinger ved sykehuset slipper unna.

– Vi må endre tilbudet når vi ikke har tilstrekkelig ressurser.

Dette er noe både pasienter og de ansatte kommer til å merke. Han sier de skal finne tilbud som er gode nok.

Selvmordsrisikoen

Fylkesleder Jill Arild i Mental Helse ser for seg at det blir flere av det hun kaller svingdørspasienter.

– Pasientene får ikke god nok behandling over tid, og de kommer igjen og igjen. Dette er ofte de sykeste av de syke.

Hun frykter at selvmordsrisikoen kan bli større.

– Det verste som kan skje er at pasientene ikke holder ut og tar sitt eget liv.

Jill Arild etterlyser nå de løftene politikerne tidligere har kommet med. Innsatsen innen psykisk helse og rusarbeid skulle bli prioritert. Hun mener at dette ikke har skjedd.

Psykiatrisk avdeling

De psykiatriske avdelingene ved Sykehuset Telemark må ta sin del av innsparingene.

Foto: Britt Boyesen / NRK