Bedrifter skylder 150 millioner

Bedrifter i Buskerud, Vestfold, Telemark og Agder-fylkene skylder 150 millioner kroner i moms så langt i år. Selv om det er snakk om store beløp, utgjør det kun rundt 2 % av de totale momskravene hittil i år. De som ikke gjør opp for seg risikerer blant annet forsinkelsesrenter, tvangsinnfordring, betalingsanmerkning og konkurs, sier fungerende regiondirektør i Skatteetaten, Elisabeth Fischer.