Båtfolket fortviler over grunt sund

PORSGRUNN (NRK): Mens sundet som skiller Telemark og Vestfold gror igjen og hindrer båttrafikken, synes velforeningene det er urimelig å måtte betale høye gebyrer bare for å søke om mudring.

vrangsund

GRENSER UNDER VANN: Midt uti Vrangsund går skillet mellom Porsgrunn og Larvik, og dermed også Telemark og Vestfold.

Foto: Gry Eirin Skjelbred / NRK

– Det er synd å se at sundet bare blir mer og mer utilgjengelig. Det gror igjen av skjell, småstein og søle.

Det sier hytte- og båteier Sverre Øyen i Håøya Vel.

Tidligere mudret Porsgrunn kommune opp sundet, men nå har ingenting skjedd siden først på 90-tallet.

Sverre Øyen, i Håøya vel

Sverre Øyen i Håøya Vel synes det er trist at ingenting blir gjort med sundet.

Foto: Gry Eirin Skjelbred / NRK

Da tok Staten regninga i forbindelse med Miljøpakke Grenland og opprydninga etter industrien, sier leder for kommunalteknikk, Torbjørn Krogstad.

25 år etter begynner det å bli vanskelig for båter å passere når det er lavvann.

– Allerede ved inngangen til sundet må jeg heise opp propellen for ikke å komme nedi bunnen, sier Øyen.

Øyen sier folk ute på øyene bruker sundet hver eneste dag, og i høysesongen passerer opptil 150 båter gjennom sundet daglig.

Å kjøre rundt Håøya i stedet anslår han til å være en tur på mellom fire og fem kilometer.

Møtte byråkrativeggen

Hytteeierne i området bestemte seg derfor for å betale mudringen sjøl.

I 2013 ble det bestemt at Fylkesmannen i Vestfold skulle avgjøre søknaden. Men så langt kom det aldri, for velforeningene ble møtt av et krav om å betale både saksbehandlingsgebyr og for kjemisk analyse av sedimentene.

Måling av vanndybde

Når det er lavvann kan dybden gjennom sundet være helt nede i 50 centimeter.

Foto: Gry Eirin Skjelbred / NRK

Grant Gundersen, som tidligere representerte to hytteforeninger ved Mørjefjorden, mener dette var helt urimelig.

– Når vi gjør en offentlig oppgave, synes jeg vi kunne slippe dette gebyret. Hvis en industribedrift skal mudre utenfor kaia si, må man jo selvfølgelig betale slike gebyrer. Men dette er jo en frivillig sak hvor vi hytteeiere spleiser på en offentlig oppgave som er gjort i over 100 år.

– Urimelige krav til en liten båtforening

Alle må betale gebyr

Fagsjef Fred Marius Svendsen hos Fylkesmannen i Vestfold sier det ikke gjøres unntak for offentlige gebyret i slike saker. Saksgebyret er på inntil 19 000 kroner.

– Veldig mye er relativt, men vi tar gebyr for behandlinger av søknader etter forurensningsloven. Dette er likt for alle enten det er velforeninger, kommuner eller privatpersoner.

– Men er det rettferdig siden dette tidligere var en offentlig oppgave?

– Regelverket krever at det skal tas gebyr, og vi var også i kontakt med Miljødirektoratet om saken.

Svendsen sier de ikke har mistanke om spesielle miljøgifter, men at det kan være dioksiner i området.

Han anslår at det ville koste rundt 5000 kroner for en kjemisk analyse av sedimentene på et laboratorium, i tillegg til kostnadene ved å ta prøvene.

– Alle som søker om å grave i sjøbunnen må også gjennomføre en kjemisk analyse for å vite om det er noen miljøgifter i sjøbunnen, for det er det veldig mange steder, sier Fred Marius Svendsen.

Tverrsund

Vrangsundkanalen er 3,6 meter på det smaleste, og opprinnelig var dybden på laveste vannstand en meter.

Foto: Gry Eirin Skjelbred / NRK