NRK Meny

Barne og ungdompsykiatri må få meir

Mental Helse meiner det ikkje er ei god løysing å plassere barn på vaksenpsykiatrisk avdeling. Samtidig seier sentralstyremedlem i Mental Helse, Kristian Haugland, at det er viktig å skjerme barnet dersom det blir lagt inn på vaksenavdeling. Han meiner helseminister må gje meir ressursar til barne- og ungdomspsykiatrien over statsbudsjettet.