Bamble manglar svømmehall

Mangel på eigen svømmehall gjer det utfordrande for fleire kommunar å oppfylle nye krav til svømmeopplæring. Bamble kommune har lenge samarbeidet med Porsgrunn om éin og ein halv dag i veka i Heistadhallen, men trenger truleg dobbelt så mykje tid i hallen framover. Porsgrunn kommune er midt i prosessen om tildeling av tid i svømmeanlegga nå.