NRK Meny
Normal

Bamble får ikke penger fra kollektivpotten

Fylkestinget har i dag vedtatt at Bamble kommune ikke får penger fra den såkalte premiepotten som Staten gir til utbygging av kollektive tiltak i Grenland.

Kø ved Åbykrysset i Bamble

Bamble får ikke penger fra belønningspotten fra Staten, som resten av Grenland får. Bildet er fra Åbykrysset i Bamble.

Foto: Vidar Tellefsen

Thorleif Fluer Vikre

Thorleif Fluer Vikre (Frp) raser over at Bamble ikke får nyte godt av pengene fra staten.

Foto: NRK / NRK

Flertallet sier at Bamble ikke får være med så lenge Bamble kommune har sagt nei til Bypakke Grenland og bompengefinansiering.

  • Les mer om Bypakke Grenland her

Vedtaket om å holde Bamble ute ble gjort mot Framskrittspartiets stemmer. Fylkestingrepresentant for Telemark Frp, Thorleif Fluer Vikre sier han ser på vedtaket som ei straff.

– Jeg ser ingen fornuftige grunner til at man ikke skal la belønningsmidlene også gjelde i Bamble, i og med at bussene går der. Det er rart at noen ønsker å koble Bamble av dette positive arbeidet, sier Vikre.

Les flere nyheter om Bypakke Grenland:

– Bamble får nyte godt av mye

Staten ved Samferdselsdepartementet har gitt Grenlandskommunene og Telemark fylkeskommune tilsagn om 215 millioner kroner fordelt over fire år. Det kommer 35 millioner kroner i år, og 60 millioner kroner hvert år de neste tre årene.

Johan Tønnes Løchstøer fra Venstre tilbakeviser at de straffer Bamble.

– Det blir et helt feil uttrykk, men vi tar konsekvensene av at Bamble sa nei til å bli med på bypakka. Det er en nær sammenheng mellom bypakka og belønningsmidlene, og dette blir konsekvensen. Realiteten er at det store flertallet av pengene fra staten vil også komme Bamble til gode, sier Løchstøer.

– Kommer disse metrolinjene til å stoppe før Bamble?

– Nei, det skjønner alle at blir helt urimelig. Busslinjene skal utvides, og Bamble vil nyte godt av det. Likevel er det en del tiltak som ikke Bamble får være en del av. Og jeg oppfatter politikerne og administrasjonen i Bamble slik at dette er de inneforstått med.

Bamble sier nei til bypakke Grenland

Bamble kommunestyre sa nei til Bypakke Grenland tidligere i år. Nå blir de også holdt utenfor belønningsordningen fra Staten.

Foto: Hilde Martine Lindgren

– Forskjellsbehandling

Thorleif Fluer Vikre er ikke umiddelbart enig. Han kjøper ikke påstanden om at man må ta noen ulemper for å få fordeler.

– Grenland har gått sammen om å søke belønningsmidler og Grenland har gått sammen i en prosess om en areal- og transportplanlegging for å bedre kollektivtransporten i distriktet. Det kommer i tillegg til Bypakkesøknaden som Bamble sa nei til fordi de synes det ga dem for lite tilbake, sier Vikre.

Johan Tønnes Løchstøer

Johan Tønnes Løchstøer fra Venstre mener Bamble får mye ut av Bypakka uten å være med.

Foto: Marianne Lande Hallingskog / NRK

Vikre mener det er flere elementer i denne saken og at man ikke kan ta Bamble ut av noen av dem med tvang, uten å innlemme dem i andre. Han hevder at Siljan er i nøyaktig samme situasjon. Der skal det heller ikke settes opp bommer. Dette smaker av forskjellsbehandling, mener Vikre.

– Bamble har gjort et valg

Venstres Johan Tønnes Løchstøer er ikke enig.

– I Siljan er det rett og slett så liten trafikk at det ikke er lønnsomt å sette opp noen bommer. I Bamble ville man ha bommer for å bidra til et fellesløft. Og det blir jo helt feil å si at man har sparket ut Bamble. Bamble har gjort et valg. Da får man ta konsekvensene. Konsekvenser som etter mitt syn er svært små, sier Løchstøer bestemt.

I debatten i Fylkestinget ble det hevdet at det reises en Berlinmur av bommer rundt Grenland. Vikre mener at det svekker samarbeidet i Grenland.

– Jeg synes det er rart at man skal behandle Bamble som en hvit flekk på kartet. Grenland bør ta seg sammen og samarbeide. Da kaster man ikke Bamble ut av dette viktige planarbeidet.

  • Her kan du se Østafjells:

    Østafjells 20:55
  • Hemmelige møter var ulovlige

    Fylkesmannen konkluderer med at de lukkede gruppledermøtene i Porsgrunn er i strid med kommuneloven, skriver Varden. Vurderingen er gjort etter at avisa klaget møtene inn til Fylkesmannen. Ordfører Robin Kåss er i Afrika og har derfor ikke fått lest Fylkesmannens konklusjon

  • Østafjells 18:50