Badeanlegget stengt etter takskade

Badet i Skien fritidspark blir trolig stengt ut hele neste uke på grunn av en sprekk i en bærebjelke i taket. Årsaken skal kartlegges og skaden må eventuelt repareres.

Skien Fritidspark

STENGT I EN UKE: Det blir ingen bading i Skien Fritidspark før skaden er undersøkt.

Foto: Jannicke Møller Andersen / NRK

– Badet ble stengt nå i ettermiddag, men det var egentlig ingen akutt stengning, sier Jon Steinar Tufte, som er daglig leder i Skien Fritidspark.

I sommer skal det ha blitt oppdaget en sprekk i en limtredrager i den ene delen av badet i Skien Fritidspark, og nye undersøker utført av Multiconsult denne uka viste at det er behov for å kartlegge årsaken og eventuelle utbedringer.

For å kunne få gjennomført disse anbefalte undersøkelsene, skal det rigges opp stillas i morgen.

– Er det fare for at denne bjelken kan falle ned?

– Nei, det er det ingen overhengende fare for , sier Jon Steinar Tufte.

En av to bærebjelker

Sven Kristoffersen, som er spesialrådgiver på eiendom, sier bjelken er en av to doble limtredragere i taket i badet i fritidsparken.

– Jeg vil ikke spekulere i omfanget, men vi ønsker å få dette kartlagt før det blir vinter og snø.

Han sier de ikke har vært oppe og sett ennå, men at de nå skal kartlegge hva dette skyldes.

I morgen skal det rigges opp stillas i den ene delen av badet.

– Anbefalingen sier at deler av badet kan holdes åpent, men vi velger av sikkerhetsgrunner likevel å stenge hele badet. Kartleggingen vil avdekke hvorvidt det er behov for eventuelle utbedringer, sier, Sven Kristoffersen.

Stengt en uke

Undersøkelsene vil hovedsakelig foregå mandag og tirsdag. Badet vil etter all sannsynlighet holde stengt ut neste uke.

–​ Gulsethallen vil i den perioden badet er stengt holde åpent i Fritidsparkens normale åpningstider, sier daglig leder i Skien Fritidspark, Jon Steinar Tufte.

Gjester som har planlagte arrangementer vil i den perioden badet er stengt få tilbud om alternative aktiviteter i andre deler av anlegget. All øvrig aktivitet i Skien fritidspark forgår som vanlig,

Sven Kristoffersen vet ikke om det vil bli dyrt å reparere, men sier det allerede har kostet noe.

– Vi setter sikkerheten i høysetet, men vi må konkludere før vi gjør tiltak.

Skien fritidspark
Foto: Britt Boyesen / NRK