Normal

Avslo for høy villreinkvote

Miljødepartementet har avslått Villreinnemndas forslag til økt kvote for felling av villrein. Departementet mente forslaget var urealistisk høyt.

Villrein i Sunnfjord

Bildet viser villrein i Sunnfjord.

Foto: Jan Benkholt

Villreinnemnda for Hardangervidda ville gi en fellingskvote på til sammen 11900 dyr. Da satt Miljødepartementet (MD) seg på bakbeina.

– Jeg kan forstå at det ble oppfattet som urealistisk høyt. Hvis du skyter en kalv hver gang du feller en simle, så vil tallene bli veldig høye i forhold til det som er anbefalt, men det viser seg jo at man feller ikke på langt nær så mye, sier Torbjørg Austrud, nestleder i Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet.

Under halvparten blir felt

Hun anslår at fellingsprosenten vanligvis ikke er mer enn 40–50 prosent, avhengig av hvilket området det er snakk om. De har likevel tatt grep for å rette seg etter Miljødepartementets anbefalinger.

– Vi har rettet oss etter det avslaget, og deler nå ut kort på "gamle måten" der det er ett dyr per kort. Vi har fått lignede avslag tidligere der de sier at vi ikke kan legge kalven inn i simlekortet slik vi hadde tenkt, sier Austrud.

I strid med forskriftene

Bakgrunnen for Villreinnemnda sitt forslag er at kalven trolig vil ha problemer med å klare seg alene hvis simla er skutt.

– Vi tenker jo at det kan vært greit å ta kalven når du først skyter simla, men forskriftene er ikke utformet på en sånn måte at det lar seg gjøre, sier hun.

MD avslo forslaget fordi de mente det var i strid med forskriftene, og at kvoten var urealistisk høy. De økte likevel kvoten med 1000 dyr, fra 7000 som det tidligere har vært. I kvoten inngår nå 8000 dyr, med 15 % kalv, 15 % bukk og 70 % simle/ungdyr. Det er likevel langt mindre enn kvoten på nærmere 12 000 som Villreinnemnda foreslo.

– Vi mente jo alvor, og at den løsninga vi foreslo var den beste, men vi må jo bare rette oss etter det departementet bestemmer, avslutter hun.