NRK Meny
Normal

Mener han blir sensurert etter kritisk sak om kommunens pengebruk

I Drangedal i Telemark krangler Drangedalsposten med rådmannen etter at avisen skrev en kritisk sak om at kommunen bruker penger på klær samtidig som tilbudet om frukt til skolebarn ble lagt ned.

Jan Magne Stensrud, Drangedalsposten

Jan Magne Stensrud mener seg utelukket fra å møte folk i kommunen etter å ha skrevet en kritisk sak om pengebruken hos lokalpolitikerne.

Foto: Drangedalsposten

«Til tross for et ellers stramt kommunebudsjett bevilger sjefene i kommunen seg skreddersydde dresser. Sektorledere skal nå tituleres kommunalsjefer,» står det i ingressen i Drangedalspostens sak Skreddersydde dresser i kommunen.

Journalist i saken er Jan Magne Stensrud. Han mener at redaktøren i avisen har havnet under press fra kommunen etter saken.

– Uønsket på kommunens kontorer

– For det første er redaktøren i Drangedalsposten innkalt på teppet til rådmannen, og er bedt om en forklaring på hvorfor avisen valgte den vinklingen de hadde på saken. Og det i seg selv er noe som vi anser som problematisk. Vi som avis har en rett til å stille spørsmål, og vi har plikt til å ta opp saker som er problematiske. Og når redaktøren blir kalt inn på teppet, mener vi det er problematisk, sier Stensrud.

Han mener at det kan virke som at kommunen ønsker å påvirke lokalpressen og påvirke både hva avisen skal ta opp, og hvordan den skal vinkle sakene sine.

Saken har også hatt konsekvenser for ham selv, sier han.

– I det samme møtet som redaktøren hadde med rådmannen, kommer det frem at jeg som journalist er uønsket på de enkelte kontorer, og det gjør at min jobb som journalist på vegne av leserne og befolkningen i Drangedal blir begrenset. Og det synes jeg er vanskelig og beklagelig. På vegne av leserne synes jeg det er trist, sier Stensrud.

Ifølge journalisten er det uttalt ved enkelte kontorer i kommunen at «den journalisten ønsker ikke vi å samarbeide med, »og at han er uønsket. Det betyr i så fall at han får en begrenset mulighet til å gjøre jobben som journalist i Drangedal.

Tror på bedring i samarbeidet

– Jeg synes det er trist på vegne av innbyggerne her, at folk i kommunen ønsker å påvirke avisen i en slik retning. Det synes jeg er helt uhørt. Vi er en fri og uavhengig presse, og som journalister har vi en rett til å stille spørsmål og en rett og plikt til å følge opp tips som vi får fra innbyggerne våre, sier Stensrud.

Han sier likevel at han tror dette var en reaksjon som kom rett etter at avisen skrev saken, og at dette har roet seg betraktelig nå.

– Og jeg tror at vi i fremtiden skal få tilbake det gode samarbeidet som vi ønsker, og som jeg også tror kommunen ønsker innerst inne. Det var en rar måte å reagere på som jeg håper og tror skal normalisere seg, slik at de kan gjøre sin jobb og vi gjøre vår jobb, og banke på dørene vi måtte ønske. Og jeg tror vi får til et godt samarbeid i fremtiden, sier Stensrud.

Jørn Christian Schjøth

Rådmann Jørn Christian Schjøth i Drangedal sier han på ingen måte har ment å sensurere avisen etter saken.

Foto: Kurt Inge Dale / NRK

Mener saken er feil fremstilt

Rådmann i Drangedal, Jørn Christian Schjøth, hvordan opplever saken på en annen måte.

– Jeg finner det litt merkelig når han hevder at han er ikke velkommen og uønsket i kontorene i kommunehuset. Det er ikke noe vi har uttalt til Drangedalsposten og redaktøren. Det er derimot gitt klart uttrykk fra vår side hvordan vi så på den journalistiske vinklingen knyttet til denne uniformssaken.

Hva mener dere er så galt med måten avisen har fortalt historien?

– Vi mener rett og slett at den ble feil fremstilt i forhold til realitetene. Det blir for langt å gå innpå det nå, men mitt anliggende i det møtet hvor jeg anmodet redaktøren om et møte, er blitt fremstilt som om redaktøren ble kalt inn på teppet. Jeg har ingen instruksjonsmyndighet overfor en avisredaktør. Det var en anmodning fra min side om å ta en prat i etterkant av at denne saken ble sluppet i Drangedalsposten.

Kommunen kunne klaget saken inn til Pressens faglig utvalg (PFU) i stedet for å kalle redaktøren inn til møte. Schjøth sier at det viktig for kommunen å ha et godt forhold til pressen.

– Det er nærhet fra kommunehuset ned til redaktørkontoret, og jeg så det som helt naturlig at jeg ønsket å gi tilbakemelding på hvordan denne saken ble journalistisk fremstilt. Jeg ser ikke noe galt i det.

– Vil samarbeide med avisen – og journalisten

Journalisten og redaktøren opplever at de nærmest blir sensurert fra kommunen. Hva sier du til det?

– Det synes jeg må stå for deres egen oppfatning og regning hvis de ønsker å legge den tolkingen og det synet til grunn for det møtet og det synet vi hadde på den journalistiske vinklingen. Vi har på ingen måte til hensikt å sensurere en lokalavis eller journalistiske vinklinger i det hele tatt. Men vi følte behov for å si ifra i en sak som vi følte var kommet så ut av sine opprinnelige proporsjoner og feil fremstilt i forhold til det som var realiteten, at vi måtte si ifra. Og det må det også være takhøyde for, at journalistene må tåle, sier rådmannen i Drangedal.

Har dere uttalt at dere ikke vil samarbeide med Stensrud?

– Nei, det har vi ikke uttalt.

Er det slik at han er nektet adgang til enkelte kontorer på kommunehuset?

– Nei, det stemmer ikke, sier Schjøth.

– Vi har fra vår side lagt denne saken bak oss, og vi må se fremover og ser frem til et fortsatt godt og tillitsfullt samarbeid med Drangedalsposten. Og det inkluderer alle journalistene som er ansatt der.

Kommer dere til å innkalle til møte neste gang dere opplever at pressen skriver noe dere ikke liker?

– Det er vanskelig for meg å svare på. Det er ikke vanlig at man innkaller til møte, men når det er behov for å drøfte ting som etter vår oppfatning er helt klart feilaktig fremstilt, så må det være takhøyde for å føre en dialog med redaktør, sier Schjøth.