NRK Meny

Åtvarar mot useriøse bilpleiefirma

Politi, Arbeidstilsynet og Kemnaren åtvarar folk mot å bruke useriøse bilpleiefirma. Dei meiner det er ein bransje der det blir gjort mange lovbrot. Arbeidsgivarkontrollen i Grenland har avdekka svart arbeid, for lang arbeidstid, mangel på overtidsbetaling og uforsvarleg handtering av kjemikaliar.

Skatteetaten skal sjekke bilpleie
Foto: Illustrasjonsfoto: NRK