Asylmottak gjer huset mindre verdt

Ti naboar til det framtidige asyl- og flyktningmottaket på Bolkesjø klagar på nytt grunnlag for eigedomsskatt som alle bustadeigarar i Notodden har fått. Naboane meiner mottaket minskar verdien av bustadene deira og enkelte har opplevd at eigedomsmeklarar ikkje vil selje bustaden deira, skriv Telen.

Bolkesjø hotell
Foto: Anne Lognvik / NRK