NRK Meny

Fylkesordføreren: – Viktig at Telemark står samlet

Et nytt veiforum skal sørge for at Telemark får gjennomslag for viktige samferdselssaker i fremtiden. Nøkkelordet er samarbeid.

Terje Riis-Johansen

Fylkesordfører Terje Riis-Johansen vil sørge for at Telemark står samlet for å påvirke nasjonale myndigheter i samferdselssaker.

Foto: Even Skårberg Aarnes / NRK

Artikkelen er mer enn to år gammel.

– Når vi står sammen oppnår vi gode resultater. Det har vi vist før, og det skal vi gjøre mer av, sier fylkesordfører Terje Riis Johansen.

"Arena samferdsel Telemark" er navnet på forumet som møtes i Bø for første gang i dag. Målet er å få hele Telemark til å dra i samme retning når det gjelder viktige samferdselsspørsmål.

– Telemark er en vinner på samferdsel

– Dette er viktig for Telemark, og det er viktig å lykkes med samferdselssatsinger, sier fylkesordfører Terje Riis-Johansen.

Påvirke nasjonale myndigheter

Håpet er at politikere, næringsliv og organisasjoner som har interesser knyttet til samferdselsspørsmål i fylket, skal kunne påvirke nasjonale myndigheter som til syvende og sist bestemmer.

– For å få til det, er det viktig at vi har ett klart budskap fra Telemark, og klarer å stå samlet sier Riis-Johansen.

Han er forsiktig med å peke ut hvilke prosjekter som skal prioriteres, men sier at i første omgang vil arbeidet med E134 som hovedvei fra øst til vest stå sentralt.

– Etter at vegvesenet la fram sin anbefaling i vinter ser ting lyst ut, men jobben er ikke over, sier fylkesordføreren.

Øker fra fem til åtte daglige avganger

– Mye å gå på

Han erkjenner at veistandarden i fylket mange steder ikke er god nok, og at det er en jobb å gjøre. Men han velger å se positivt på de prosjektene som er satt i gang.

– Århus-Gvammen og ny E18 har vi jobbet for i 20–30 år. Nå ligger de prosjektene inne i nasjonal transportplan, det er viktig.

Han peker også på Grenlandsbanen som et viktig satsingspunkt i årene framover.

– Å få koblet sammen Grenland og Sørlandet med jernbane er et prosjekt som vil forandre Telemark. Det må vi få til, avslutter fylkesordføreren.