NRK Meny

Arbeidsledigheten øker

Arbeidsledigheten i Telemark har økt med 10 prosent ved utgangen av august i år, sammenlikna med august i fjor, melder NAV. 3231 personer er registrert som helt arbeidsledige, og 24 prosent av disse har vært arbeidsledige i seks måneder eller mer.
Arbeidsledigheten i Telemark er på 3,7 prosent, mot 2,9 prosent på landsbasis. Kun to fylker har en høyere ledighet enn Telemark.