NRK Meny

Åpner for flere asylmottak

Utlendingsdirektoratet (UDI) godkjenner to nye asylmottak i Porsgrunn. Det er Brevik statlige mottak og selskapet JES Eiendom som får driftsavtaler for mottak med 120 plasser hver. I tillegg kan Hero Norge få avtaler om mottak med 150 plasser i Fyresdal og 190 plasser i Porsgrunn. Vilkåret er at lokale styresmakter godkjenner Heros planer.