NRK Meny

Åpne skuterløyper

Skuterløypene i Vinje åpnes nå igjen og kan også brukes av turister. Vinje har hatt et slikt løypenett i 15 år forbehold fastboende, men i dag bestemte politikerne at løypenettet for fritidskjøring også kan brukes av andre. Noen grunneiere har sagt nei til løypenett over sin eiendom, men løypene er lagt utenom disse eiendommene. Løypenettet har vært stengt denne vinteren i påvente av en avgjørelse.