NRK Meny
Normal

Antall skadde halvert

Antall skadde på E18 gjennom Telemark har blitt mer enn halvert de siste årene.

Telemarksporten på E18

Færre blir skadet på E18 gjennom Telemark.

Foto: Thomas Nikolai Blekeli / NRK

Statens vegvesen har sett på tallet for antall skadde i løpet av de ti første månedene i seks år.

De tre første av disse årene var det et gjennomsnitt på 28 skadde på E18 gjennom fylket, men de tre siste årene har gjennomsnittet vært nede i 13.

Har gått gradvis nedover

Bjørn Richard Kirste

Bjørn Richard Kirste i Statens vegvesen.

Foto: Grete Ingebjørg Berge / NRK

Bjørn Richard Kirste i Vegvesenet sier utviklingen har gått gradvis.

– Det svinger jo litt fra år til år, men de tre siste årene har vært ganske stabile med lave skadetall.

Han tror årsaken til nedgangen er en rekke trafikksikkerhetstiltak som har gjennomført.

– Bedre belysning, rydding av kanter, flere rekkverk, både i midten og i vegkanten, lavere fartsgrenser og gjennomsnittsmåling og flere andre tiltak bidrar til positive resultater, sier Kirste.

Antall ulykker har også gått litt ned i samme periode, fra et gjennomsnitt på 13, til 10 de tre siste årene.

 • Rykkjer ut for å hjelpe rådyrkalv

  Politiet rykkjer ut til Håvundvegen for å hjelpe ein innringar med å få laus ein rådyrkalv som er klemt under ein høyball.

 • Finn ikkje ut kva forureininga er

  Politiet finn ikkje ut kva den sotaktige forureininga i Frierfjorden er, og har avslutta saka. Det vart fyrst meldt om eit oljeflak utanfor Rafnes industriområde, men undersøkingar viste at det ikkje dreia seg om oljesøl. Stoffet vil løyse seg opp og har ingen miljømessige konsekvensar.

  Forurensing Frierfjorden
  Foto: Robert Hansen / NRK
 • Føraren av stolen bil til legevakt

  Føraren av den stolne bilen blir sendt til legevakt. Føraren blir meldt og skal avhøyrast.

 • Stolen bil stoppa ikkje for politi

  Føraren i ein stolen bil prøvde å unndra seg kontroll da ein patrulje ville stoppe bilen i Siljanvegen i Skien. Bilen stoppa kort tid etter ved ein tvangsmessig stans. Ingen personskade. Føraren er 18 år, utan førarkort og framstår rusa, ifølgje politiet.