NRK Meny
Normal

Ansatte føler seg trakassert av rådmannen

Ansatte i Fyresdal kommune varsler om kritikkverdige arbeidsforhold. Flere mener at rådmannen i kommunen bryter arbeidsmiljøloven.

Kommunehuset i Fyresdal

Flere ansatte her i Fyresdal kommune er ikke fornøyde med rådmannens lederstil.

Foto: Britt Boyesen / NRK

Varaordfører i Fyresdal, Siw Berve, sier til NRK at flere ansatte har reagert på rådmannens lederstil.

– Varslerne mener rådmannen har en uforutsigbar og dårlig personalledelse. De mener det er dårlig kommunikasjon, de mener han mangler forståelse og empati, samt at agenda for møter endrer seg underveis og at samtaler ikke blir holdt i en god tone, sier hun.

Varslerne forteller om krenkende adferd, trakassering og psykiske påkjenninger.

– Ubehagelig kritikk

Ketil Kiland, rådmann i Fyredal

Rådmann Ketil Kiland i Fyresdal.

Foto: Geir Ufs/Vest-Telemark Blad

Misnøyen er blitt uttrykt i et varslingsbrev til ordføreren i kommunen. Det er snakk om flere varslere, både ansatte og tidligere ansatte fra ulike etater.

Rådmann i Fyresdal, Ketil Kiland, sier at kritikken er ubehagelig.

– Det er veldig ubehagelig, både for meg og ikke minst for dem som har hatt en opplevelse av dette. Det er beklagelig at det er blitt slik, sier han.

– Har du vært kjent med denne kritikken?

– Ja, jeg har vært kjent med dette siden september, sier han.

– Forstår du kritikken?

– Ja, jeg har absolutt gitt uttrykk for at det må jobbes med ting fra min side. Kritikk skal man ta på alvor, og spesielt kritikk som blitt rettet mot en selv, sier han.

– Må jobbe med lederadferd

Saken ble først tatt opp i et formannskapsmøte. Der ble det diskutert hvordan kommunen skulle gå videre med dette.

– Kommunestyret kom frem til at vi ville engasjere kontrollutvalget, som nå har sett på saken. Konsulenter har gjort intervjuer med både varslere og ledergruppa, og nå er det utarbeidet en rapport, sier varaordfører Siw Berve.

– Det er kommet forslag til tiltak, og utvalget har sett på om det som har skjedd strider med arbeidsmiljøloven, sier hun.

– Hva slags tiltak blir foreslått?

– En del går på lederveiledning og opplæring i samtalemetodikk. I tillegg må kommunen jobbe med lederadferd, rollekonflikter og etiske dilemmaer, sier hun.

Møte torsdag kveld

Rådmannen har selv kommet med noen av forslagene til tiltak.

– Jeg ser frem til å få en konklusjon, og komme videre, sier han.

Både han og varaordføreren mener at de ansatte i kommunen har tillit til rådmannen.

Ifølge rapporten fra kontrollutvalget har det vært noen brudd på arbeidsmiljøloven, men ikke grove brudd.

Har tillit til rådmannen

Torsdag kveld behandlet kommunestyret og tok stilling til hvilke tiltak som skal settes i verk.

Varaordfører Siw Berve sier at kommunestyret i Fyresdal tok rapporten fra kontrollutvalget til etteretning.

– Kommunestyret har fortsatt tillit til rådmann Ketil Kiland, sier Berve.

Rapporten blei behandla i et lukket kommunestyremøte.

Varaordfører Siw Berve sier at kommunestyret vil sette i verk de tiltakene som rapporten foreslår for å få et bedre arbeidsmiljø for de ansatte i kommunen.

 • 9.500 kroner i bot for råkjøring

  En mann i 30-åra er i Nedre Telemark tingrett dømt til å betale en bot på 9500 kroner for å ha kjørt for fort på E18 i Bamble. Farten ble målt til 97 km i timen i 70-sona.

 • Månadstak for tyngre køyretøy

  Fylkesrådmannen i Telemark tilrår at det blir innført passeringstak på bompasseringar for tyngre køyretøy som er utstyrt med elektronisk brikke. Dei vil da bli fakturerte for maksimalt 60 passeringar i månaden slik ordninga er for lettare køyretøy.

 • Samanslåing av NAV-kontor

  Den 20. desember skriv NAV-kontora i Nome, Sauherad og Bø under på ein avtale om å slå saman kontora. Hovudkontoret skal ligge i Bø, mens Ulefoss får avdelingskontor og Sauherad ein kontorstad som kan brukast ved høve.

  NAV-skilt
  Foto: Pål Tegnander / NRK
 • Vil endre lov om erstatning

  Ap vil endre lova om valdsoffererstatning for å sikre at folk faktisk får pengane. I enkelte saker har Kontoret for valdsoffererstatning avslått å utbetale erstatning. Stortingsrepresentant for Telemark, Lene Vågslid, seier det er urimeleg.

  Lene Vågslid
  Foto: Anne Lognvik / NRK