NRK Meny

Ankar dommen i tingretten

Vinje kommune ankar dommen frå Vest-Telemark tingrett der hyttefolk fekk medhald i at dei ikkje treng å betale tilknytingsavgift for vatn- og avlaup til Vinje kommune. 15 hytteeigarar i Holtardalen i Rauland krev betalt tilbake 1,5 millionar kroner i gebyr av Vinje kommune. Kommunen er ikkje samd i rettsbruken i tingretten, og vil ha ei meir prinsipiell avklaring.

Holtardalen, Rauland
Foto: Petter Melsom / NRK