NRK Meny

Ankar dommen i tingretten

Vinje kommune ankar dommen frå Vest-Telemark tingrett der hyttefolk fekk medhald i at dei ikkje treng å betale tilknytingsavgift for vatn- og avlaup til Vinje kommune. 15 hytteeigarar i Holtardalen i Rauland krev betalt tilbake 1,5 millionar kroner i gebyr av Vinje kommune. Kommunen er ikkje samd i rettsbruken i tingretten, og vil ha ei meir prinsipiell avklaring.

Holtardalen, Rauland
Foto: Petter Melsom / NRK
 • Brannutrykning på Rjukan

  Politi og brannvesen har rykket ut il Torget 2 på Rjukan. Det er meldt om røykutvikling på stedet.

 • Ber innbyggjarane om hjelp

  Porsgrunn kommune har auka beredskapen etter at det er varsla ein nedbørstopp i kveld. Kommunen ber om hjelp frå folk, og oppfordrar alle til å «adoptere» eit sluk. Det vil seia at ein held auga med eit sluk og held det fritt for lauv og anna.

 • Redusert lærartettleik

  Etter trykk frå fylkeskommunen, har Skien og Porsgrunn vidaregåande skular redusert lærartettleiken. Dei har òg slått saman klasser og redusert bruk av vikarar for å få budsjetta sine i balanse. Statusrapporten for dei økonomiske tiltaka blir lagt fram for fylkestinget i dag.

 • Bil utfor vegen ved Eidsborg

  Ein bil har køyrt av vegen på fylkesveg 45 mellom Høydalsmo og Eidsborg i retning mot Eidsborg, ifølge tipsar. Det kan vere vanskeleg å passere for større køyretøy, melder NRK Trafikk. Det er også meldt om litt snø i området, så køyr forsiktig.