Ser fram til mer rettferdighet på veiene

– Når flere utenlandske konkurrenter kjører gjennom bommene uten å betale kan de legge seg langt under i pris, sier regionsjef i Lastebileierforbundet. Nye regler vil sette en stopper for dette.

Bomstasjon E39 Vesterveien Kristiansand
Foto: Statens Vegvesen

Hvert år taper bomselskapene i Norge mye penger på at mange utenlandske transportører ikke betaler. Fra nyttår gjelder nye regler som vil gjøre det lettere å kreve inn bompenger fra alle.

Fra 1. januar blir det et krav at alle lastebiler over 3,5 tonn må ha automatiske bombrikker.

Regelen er gode nyheter for Lastebileierforbundet som har venta utålmodig på mer likeverdige konkurransevilkår.

Les også: Disse gir blaffen i å betale bompenger

– Forbundet har ønska seg ei ordning som gjør at også utenlandske transportører må betale bomavgifter, sier regionsjef Olav Vefald i Lastebileierforbundet i Telemark, Vestfold og Buskerud.

Du kan lese mer om reglene her.

Lover flere kontroller

Thorstein Trogstad områdeleder i Statens Vegvesen

– Vi vil kraftig intensivere kontrollene på nyåret der vi får kjøretøy inn i landet ved ferjeanløp og grenseoverganger, sier Områdeleder i Statens vegvesen Thorstein Trogstad.

Foto: Stine Hansen Bakkebø / NRK

– Forutsetningen for at dette i det hele tatt skal fungerer er at det blir kontrollert. Vi er avventende skeptiske, men vi håper at kontrollene blir så sterke at det vil fungere slik regjeringen har sagt, sier Vefald.

Områdeleder i Statens vegvesen Thorstein Trogstad lover å håndheve den regelen.

– Vi vil intensivere kontrollene på nyåret der vi får kjøretøy inn i landet ved ferjeanløp og grenseoverganger, sier Trogstad.

Gebyret for å ikke følge kravet om automatisk bombrikke er 8000 kroner.

– Urimelig for noen

Alle eiere av kjøretøy over 3, 5 tonn har fått brev om de nye reglene. I brevet blir det presisert at kravet gjelder kun de som driver i kommersiell virksomhet.

– Til de utenlandske transportørene har det vært informert på grensestasjonene. Min oppfatning er at alle i bransjen skal være godt informert, sier Trogstad.

Olav Vefald

– Forbundet har ønska seg ei ordning som gjør at også utenlandske transportører må betale bomavgifter, sier regionsjef Olav Vefald i Lastebileierforbundet i Telemark, Vestfold og Buskerud.

Foto: Lars Tore Endresen / NRK

I Lastebileierforbundet hilser de likebehandlinga velkommen, men de ser også at de nye reglene kan virke urimelig for enkelte i bransjen.

– Det vil bli rart for en som kjører kun i Rauland eller i Fyresdal å ha en bombrikke i bilen når han aldri er i nærheten av en bom med lastebilen sin, sier Vefald i Lastebileierforbundet.

Han mener likevel at det er en liten pris å betale i forhold til at de nye reglene kan få bukt med mangeåring uheldig konkurransevridning i bransjen.

– Heldigvis finnes det ordninger der en betaler et depositum for ei bombrikke, og passerer en aldri en bom får man jo heller ingen regning, sier Vefald.