Alkeo-saken er anket videre

Staten anker dommen som sa at svulstrammede Alkeo (8) får bli i Norge. Den albanske familien frykter for guttens liv.

Alkeo tar blodprøve

SYK: Åtte år gamle Alkeo har vært inn og ut av sykehus i mange måneder. Her på Sykehuset Telemark for en blodprøve i juli.

Foto: Gry Eirin Skjelbred / NRK

For drøyt en måned siden ble det klart i Oslo tingrett at alvorlig syke Alkeo Kastrioti og familien ikke ble tvunget til å reise ut av landet.

Nå har Utlendingsnemnda anket dommen. Skiensfamilien har tidligere fått avslag på opphold, til tross for at Alkeo har en alvorlig svulst i hodet.

Innvandringsreglene veier tyngst

Den albanske familien på fem kom til Norge og Skien i november i 2013 etter først å ha bodd sju år i Hellas. Familien søkte om opphold, men Utlendingsnemnda avslo søknaden.

Familien saksøkte så staten med krav om opphold av hensyn til barnets beste.

Da saken var oppe i Oslo tingrett i februar sa statens advokat at barnets beste har ikke vært avgjørende. Det var argumentet om innvandringsregler som ble lagt mest vekt på. Familiens advokat, Bjørn Erik Serkland, mener barnets beste veier så tungt i denne saken at innvandringsregulerende hensyn ikke kan veie tyngre.

LES ALT OM ALKEO-SAKEN HER.

Trenger helsehjelp

Svulstrammede Alkeo gjennomgikk to operasjoner på sykehus i Hellas før han kom til Norge, og de siste årene har han fått tett oppfølging fra leger ved Sykehuset Telemark og Rikshospitalet i Oslo.

Staten har tilbudt familien 100.000 kroner for å dekke livsopphold og kjøp av helsetjenester, og mener dette er tilstrekkelig.