NRK Meny
Normal

Advarer mot lagring av farlig avfall

Regiongeologen advarer mot lagring av farlig avfall i gruvene til Norcem. Nå ber han om grundige undersøkelser

Norcem

NOAH og Norcem vil lagre avfall i gruvene.

Foto: NRK

Regiongeologen er en av flere høringsinstanser for reguleringsplanen for NOAH og Norcems planer om å lagre avfall i gruvene til Norcem når kalksteinutvinningen tar slutt.

Sven Dahlgren

Regiongeolog Sven Dahlgren advarer mot lagring av farlig avfall i gruvene.

Foto: Kurt Inge Dale

– Må undersøke

Geologen mener det er stor forskjell på NOAHs anlegg på Langøya i Vestfold og Dalen gruver i Brevik.

– Det er mange gruverom, og det er 25 mil med gruveganger. Det er en helt annen forutsetning for å drive deponi, enn i et åpent deponi ute i Oslofjorden, sier regiongeolog Sven Dahlgren.

Han har skrevet en av mange høringsuttalelser til planene for å undersøke om det er mulig å bruke Norcems kalksteinsgruver i Brevik som deponi for farlig avfall.

– Man må være sikker på at gruvene er egnet. Det er det jeg ber dem om å undersøke, sier han.

Dahlgren frykter for arbeiderne som jobber ved gruvene. Han frykter også gasser som kan samle seg opp nede i gruvene, og at det vil komme vann inn i gruvegangene som ligger under havoverflaten.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

Kalkgruvene til Norcem i Brevik kan bli landets nye lagringsdeponi for farlig avfall.

SE VIDEO: Norcemgruvene kan bli ny lagringsplass for farlig avfall.

– Bør avvises

Regiongeologen konkluderer med at alunskifer, uran-thoriumrike bergarter, avfall fra Fensfeltet eller slagg fra Søve gruver eller andre menneskeskapte produkter ikke bør lagres i Dalen gruver.

Miljøkontakt i fellesforum for Heistad, Brattås og Skjelsvik, Øystein Dalland, mener uttalen fra regiongeologen må føre til at hele prosjektet blir skrinlagt.

Dalland mener de grundige geologiske undersøkelsene som Dahlgren ber om vil ta minst ett år.

– Norcem og NOAH sier de skal jobbe grundig, men samtidig skal konsekvensanalysen være ferdig på tre måneder. Vi mener søknaden bør avvises, sier han.

Vil undersøke grundig

Per Brevik, direktør for alternativ brensel ved Norcem, sier at regiongeologen kommer med viktige faglige innspill i det videre arbeidet med planprogrammet for gruvene ved Norcem.

– Det skal gjøres en grundig jobb her, og arbeidet skal tas på alvor, sier han.

– Vi kommer til å gjøre de grundige undersøkelsene som regiongeologen ber om i forbindelse med konsekvensutredningen, legger han til.

Det er ikke planer om å lagre radioaktivt avfall i gruvene.

Brevik sier at Bystyret i Porsgrunn skal gjøre vedtak om planprogrammet i januar. I tillegg skal det komme flere utgreiinger etter det, og Norcem regner med å levere konsekvensutredningen i april eller mai neste. Og så er det til slutt bystyret i Porsgrunn og Miljødirektoratet som avgjør hvilke typer avfall som kan lagres i gruvene.