Advarer mot asfaltarbeidere

Politiet advarer mot å engasjere irske og britiske asfaltarbeidere.

"Det er grunn til å tro at omreisende asfaltarbeidere allerede er i Norge for å lure godtroende nordmenn", skriver politiet i Telemark i en pressemelding.

Kommer på døren

De omreisende asfalt- og steinleggerne kommer på døren til privatpersoner og tilbyr asfalt- og steinlegging til svært lave priser.

"De jobber svart og krever forhåndsbetaling, og arbeid som igangsettes bærer preg av å være utført av amatører og blir sjelden avsluttet. Gruppene tilbyr sine tjenester på en offensiv og aggressiv måte. De leverer ut brosjyrer og visittkort med opplysninger om firma og kontaktpersoner – som ofte er ikke-eksisterende", skriver politiet.

Truende atferd

Politiet viser til at privatpersoner har opplevd å bli truet til å betale større beløp enn det man hadde avtalt i utgangspunktet, og også truet til å betale selv om arbeidet ikke er blitt ferdigstilt. Det er blitt rapportert om svært aggressiv og truende adferd både overfor privatpersoner og offentlige myndigheter som politi, toll og skatteetat.

- Politiet har nulltoleranse for denne type mobil vinningskriminalitet. Vi er svært interessert i tips fra publikum som kommer i kontakt med irske/britiske asfalt- og steinleggere, og vi ber om at folk ikke inngår avtaler med dem, sier politioverbetjent Georg Andersen, leder for etterforskningsseksjonen ved Grenland politistasjon.

Leverer ikke

Gruppene oppsøker ofte privatpersoner i deres hjem og ber om å få låne telefon eller en annen tjeneste. Mens vedkommende er opptatt med å hjelpe, stjeles verdigjenstander og penger fra boligen. Det er også eksempler på at de leier utstyr og biler uten å levere dette tilbake, ifølge politiet.

LES OGSÅ: Advarer også i Østfold