NRK Meny
Normal

«Full City»-ulykken for retten

Kapteinen mener han ikke har vist straffbar uaktsomhet og vil erklære seg uskyldig når rettssaken etter havariet starter mandag.

Full City

Lasteskipet lå for anker utenfor Langesund, men slet seg løs i uværet og grunnstøtte ved Såstein. Store mengder olje lakk ut, og forurenset kysten fra Larvik i Vestfold til Risør i Aust-Agder. Over 2000 sjøfugl omkom som følge av oljesølet.

Foto: NRK/Scanpix

Oljesøl fra Full City

Et oomfattende oljerenskningsarbeid ble satt i gang både til vanns og til lands. Stein for stein ble vasket av 400 frivillige. Regningen nærmer seg 250 milioner kroner.

Foto: Anita Moland / NRK
Full city blir slept

Lasteskipet ble slept fra Såstein, hvor det havarerte, til NATO-kaia, mellom Langesund og Stathelle.

Foto: Øystein Økter / NRK
Full City trekkes av

17. august ble «Full City» trukket av grunnen.

Foto: Sven Håkon Kulbeck / NRK

Det var natt til fredag 31. juli at det Panama-registrerte lasteskipet «Full City», grunnstøtte ved Såstein utenfor Langesund.

Betydelige oljesøl

Store mengder olje lakk ut, og over 120 kilometer kystlinje mellom Larvik og Risør ble tilgriset.

Umiddelbart ble det rapportert om døde og oljeskadde sjøfugler, og en rapport fra Norsk institutt for naturforskning (NINA), viser at mellom 2000 og 2500 sjøfugl omkom som følge av oljesølet.

Kapteinen (55) og vakthavende styrmann (26) er tiltalt for ikke å ha hindret at skipet grunnstøtte og at 300 tonn olje rant ut i sjøen.

Tiltalt for brudd på forurensningsloven

Kapteinen er tiltalt for brudd på forurensningsloven og skipssikkerhetsloven.

Han er også tiltalt for ikke å ha varslet om at skipet var i nød.

Ifølge påtalemyndighetene skal styrmannen ha sørget for tilstrekkelig vakthold og holdt seg orientert om værsituasjonen da skipet lå ankret.

Ulykken første også til etterforskning av eventuell grov miljøkriminalitet, men aktoratet valgte å droppe dette punktet i tiltalebeslutningen.

Fikk reise hjem til Kina

Brynjar Østgård

Brynjar Østgård er forsvarer for den kinesiske kapteinen.

Foto: Bo Lilledal Andersen / NRK

Kapteinen og styrmannen måtte bli i Norge i flere måneder får de fikk returnere til Kina i desember. Men begge er på plass når retten blir satt mandag morgen.

- Det var en belastning å være her så lenge i høst, og det blir en belastning å stille i retten, sier forvarer for kapteinen, advokat Brynjar Østgård til NRK.

Østgård forteller at kapteinen kommer til å erklære seg ikke skyldig etter tiltalen når saken starter.

Rettssaken skulle egentlig starte i slutten av januar, men ble utsatt til 12. april fordi forsvarerne krevde mer tid til å forberede seg.

To uker lang rettssak

De tiltalte kommer kun til å forklare seg for retten, og ikke media, etter råd fra forsvareren.

- En tiltalt person kan han fort komme til å si ting som kan bli mistolket eller misforstått, sier forsvareren og trekker from språk og kultur som problemer.

Det er satt av to uker til rettssaken, men kan ta lenger tid på grunn av tiden det tar å tolke.